Se alla

Gellerman (L)- Låt Bromma flygplats bli en miljövänlig stadsnära flygplats

Fredag 29 januari 2021

Den pågående pandemin har drabbat flygbranschen kraftigt och den nuvarande ägaren av Bromma flygplats, Swedavia, har tidigare meddelat att de inte längre ser möjligheterna att driva flygplatsen lönsamt. De är redo att avveckla den i förtid om Arlanda kan erbjuda förutsättningar för att bolaget ska kunna fortsätta flyga inrikes.

Men nu har privata aktörer visat intresse för att säkra Bromma flygplats framtid.

Vi tycker att det är positivt med initiativet från företagsgruppen som är intresserad av ta över driften av Bromma flygplats. Det skulle kunna vara ett alternativ för att säkra flygplatsens framtid, säger Liberalernas talesperson för klimatfrågor som rör omställning av transportsystemet, Helena Gellerman.

Bromma flygplats har en viktig roll i att koppla ihop Stockholm med resten av landet och ger möjligheter till god och snabb tillgänglighet till och från huvudstaden och vidare till alla regioner. Liberalerna är därför emot en förtida avveckling av Bromma flygplats. Vi vill istället se att den utvecklas till en modern klimatsmart flygplats för framtiden.

Den tekniska utvecklingen i form av elflyg, en ökad digitalisering, bland annat tack vare 5G-utbyggnaden, och fossilfria flygbränslen skapar tillsammans en plattform för ett utvecklat framtida inrikesflyg. Här kan Bromma flygplats bli en miljövänlig stadsnära flygplats och verka som ett nav i ett nät av regionala flygplatser i Sverige och Norden/Baltikum, avslutar Gellerman.