Se alla

Fortsatt förlängda stöd till civilsamhället

Fredag 26 februari 2021

Pandemin har gjort att människors liv och hälsa riskeras och samtidigt har risken för utsatthet också ökat. När vi tvingats isolera oss i våra hem finns risk att även förekomsten av våld, övergrepp, kontroll och hedersrelaterat våld också ökar samt att den utsatta får svårare att söka stöd. Civilsamhället behöver stöttning för att nå och stödja utsatta barn och unga samt våldsutsatta.

Liberalerna kan nu meddela att vi, tillsammans med Centerpartiet och regeringen beslutat om 40 miljoner kr till ideella organisationer som arbetar med ökad utsatthet som följts av pandemin. Denna satsning är en förlängning av de stöd som Socialstyrelsen fördelade under 2020.  Bidragen kommer gå till ideella organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Förordningen kommer träda i kraft den 1 april 2021.