Se alla

Förlängda företagsstöd

Måndag 9 november 2020

Coronapandemin fortsätter att drabba många företag hårt. I och med en ökad smittspridning och fortsatta restriktioner som drabbar företag behövs stöd för att företag ska kunna överleva. Liberalerna kan idag, tillsammans med Centerpartiet och regeringen, presentera ytterligare förslag på förlängda krisåtgärder riktade mot företag. Liberalerna har drivit på för utökade stöd och åtgärder för att rädda jobb och företag så det är viktiga åtgärder för att vi ska kunna återstarta Sverige efter krisen.

Företagen måste ha hjälp för att kunna övervintra krisen, så att människor har ett jobb att gå till, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson.

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader- Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Tidsgränsen på nio månader tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Omställningsstöd i tre ytterligare månader- Sedan tidigare har omställningsstöd införts för perioden mars-juli. Nu förlängs stödet så att företag som haft ett stort omsättningstapp under augusti till oktober erbjuds ett förlängt omställningsstöd. Stödet riktar sig till företag som tappat minst 50% av omsättningen jämfört med samma period förra året.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader- Tidigare har det beslutats om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars –juli 2020 och nu föreslås att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar- I mars i år infördes en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Nu föreslås att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs- De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Läs mer här.