Se alla

Fler möjligheter, mer frihet

Onsdag 14 juni 2017

När barnen springer ut på sommarlov känner man ofta tillförsikt för framtiden. Så också denna gång. Jag vill att oavsett vad barnen bär med sig i ryggsäcken hemifrån den första dagen i skolan, så ska de den sista dagen bära ryggsäcken full av livschanser. Det är så klassresorna börjar.

Men jag ser en oroande utveckling i Sverige, som jag lyfte i dagens partiledardebatt i riksdagen – det är klyftorna mellan människor i vårt land. Det handlar om jobben, om att många står utanför arbetsmarknaden. Det handlar om de barn som växer upp utan att se föräldrar gå till jobbet. Barn som kommer som nyanlända som omedelbart förväntas kunna lika mycket som svenska barn, annars blir de underkända. Människor som är rädda för kriminalitet och känner sig otrygga. Det handlar om de som lever med funktionsnedsättning som fråntas den frihet som andra har.

Att överbrygga klyftorna är den största uppgiften de kommande åren, för att ge människor mer av frihet och för att hålla ihop vårt land.

Ökad arbetslöshet. Längre vårdköer. Ökad gängkriminalitet. Ökade klyftor i skolan. Allt detta sker nu mitt i högkonjunkturen. Det är uppenbart att Sverige behöver byta ut den rödgröna regeringen. I Sverige behöver vi mer av liberalism för att ge människor mer av frihet.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund