Se alla

Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

Tisdag 21 augusti 2018

Igår möttes Alliansens partiledare i Malmö för att presentera de nya förslagen från reformagendan om jobb och integration.

En ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för Sveriges tillväxt och välstånd. Alliansen kommer att stärka de offentliga finanserna, så att Sverige är väl rustat och jobb, välfärd och trygghet kan värnas när konjunkturen vänder. Tanken är att möta de stora reformbehov som finns vad gäller integrationen och se till att fler blir del av samhällsgemenskapen, kan bidra och försörja sig själva. För att långsiktigt stärka Sverige måste fler företag kunna starta, växa och konkurrera på den globala världsmarknaden.

Läs rapporten här.