Se alla
Solnedgång i Rosengård.

Fem förslag för att samhället ska återta kontrollen i utsatta områden

Tisdag 24 augusti 2021

I dag presenterar Liberalerna fem förslag för att samhället ska återta kontrollen i utsatta områden. I sitt sommartal kräver Nyamko Sabuni bland annat stärkt folkbokföring, att trångboddheten kartläggs, att kunskapen mäts i skolorna och att tystnadskulturen i kommunala förvaltningar kartläggs statligt.

Under tisdagen presenterar Liberalerna fem åtgärder för att synliggöra och bekämpa integrationsproblemen i utsatta områden. Förslagen bygger på Förortslyftet – Liberalernas reformprogram för att inga områden i Sverige ska räknas som utsatta senast 2030. Nytt är bland annat att Liberalerna kräver årliga svenska kunskapsmätningar i skolan. Dagens beroende av Pisa låser skolpolitiken i treårscykler samtidigt som många utlandsfödda elever osynliggörs.

Kraven presenteras under Nyamko Sabuni första sommartal efter att Januariavtalet har fallit. Hela talet viks åt att vända utvecklingen i utanförskapsområden. Liberalerna kommer som enda parti att gå till val med över 200 förslag för att förbättra integrationen.

I talet slår Nyamko Sabuni bland annat också fast att Liberalerna är ett oberoende borgerligt och liberalt oppositionsparti. Samt att Stefan Löfvens beslut att bilda regering med Miljöpartiet lagt ett lock över många av de viktigaste åtgärderna som krävs för att bryta utanförskapet.

Alla partier behöver inse att parallellsamhällen med kriminalitet, extremism och hederskultur kommer att fortsätta att breda ut sig om inte utvecklingen vänds. Därför kräver Liberalerna, som första åtgärd efter att Nyamko Sabuni utsett docent Mauricio Rojas till integrationsrådgivare, att problem som i flera fall varit kontroversiella att mäta nu synliggörs fullt ut.

Förslag:

  1. En nationell kartläggning av hot mot tjänstemän. Kriminella nätverk får aldrig tillåtas påverka myndighetsbeslut genom påtryckningar. Därför måste larmen från Göteborgs stad om att en tystnadskultur breder ut sig till följd av hot mot tjänstemän i stadens förvaltningar följas upp med lagändringar och en statlig nationell kartläggning av problemens omfattning.
  2. Stärkt folkbokföring. Den stat som inte vet var medborgarna bor blir snabbt ett offer för fusk, fel och parallellsamhällen. Ska välfärden fungera och stå skyddad från bedrägerier krävs en folkbokföring värd sitt namn. I dag förmodas ett stort antal personer vara skrivna på andra platser än där de faktiskt bor. Detta kräver en stärkt folkbokföring med både nya resurser och lagändringar.
  3. Årliga svenska kunskapsmätningar i skolan. Sverige ska ha en egen kunskapsmätning som är jämförbar över tid. Och den bör rullas ut med början i de utsatta områdena. Att mäta är att veta, och just nu mäts skolans integrationsproblem alldeles för lite. Med mer kunskap kan rätt åtgärder sättas in och en likvärdig skola uppnås. Dagens beroende av den treåriga Pisamätningen måste brytas. Särskilt eftersom Pisa utelämnar många utlandsfödda elevers kunskaper.
  4. Kartläggning av trångboddheten. Handeln med svartkontrakt måste ersättas av en fungerande bostadsmarknad. Liberalerna kräver att dagens utsatta områden inte vara mer trångbodda än andra senast 2030. Det förutsätter att trångboddhet och sociala problem kopplade till trångboddhet synliggörs. Genom att löpande kartlägga trångboddheten förbättras möjligheterna för att samhällets aktörer tar ansvar för att minska trångboddheten och dess effekter. Resultaten bör bland annat användas till att säkerställa att kommuner som har utsatta områden med trångboddhet som överstiger den nationella genomsnittet årligen rapporterar om de åtgärder som åtas.
  5. Att integrationsskulden redovisas och att egenförsörjningen följs upp i varje utsatt område. Sju procent av Sveriges vuxna befolkning, över en halv miljon, utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom. Det är Sveriges integrationsskuld. Att klara sig själv – att bidra istället för att gå på bidrag – är nämligen grunden för integrationen. Att vända utvecklingen och stärka integrationen måste vara ett ihållande arbete. Därför kräver Liberalerna att varje regering binds till denna fråga genom att riksdagen fattar beslut om att integrationsskulden redovisas och följs upp i en särskild integrationspolitisk bilaga till den årliga budgetpropositionen. Ett nytt besked i dag är att partiet kommer att föreslå riksdagen att också egenförsörjningen följs upp i varje utsatt område som en del av denna redovisning.

För att bryta parallellsamhällena måste samhället nu återta kontrollen. Nyamko Sabuni varnade tidigt för vad den bristande integrationen i Sverige kommer att få för konsekvenser. På senare år har debatten mognat men situationen för de utsatta försämrats. Välfärdsstaten, skolan och rättsstaten ska nå alla människor i Sverige. Det förutsätter en handlingskraftig ny regering och att problem inte sopas under mattan. För detta kommer Liberalerna att agera, i riksdagen och i nästa val.