Se alla

Barbro Westerholm ska lämna förslag om fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Torsdag 29 augusti 2019

Liberala riksdagsledamoten Barbro Westerholm har fått ett regeringsuppdrag, att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten kan utformas.

Uppdraget ingår i Januariöverenskommelsen och senast i oktober nästa år ska Barbro Westerholm lämna förslag på hur omsorgskontakten kan utformas.

-Syftet med omsorgskontakten är att öka delaktigheten och självbestämmande för personer som har hemtjänst, säger Barbro Westerholm.

Med en fast omsorgskontakt hoppas jag tryggheten inom hemtjänsten ska öka, men också att statusen på yrket höjs, fortsätter hon.

Under det kommande året kommer Barbro Westerholm att möta många kommuner och även föra en dialog med civilsamhället.

Läs mer hos regeringen.se