Se alla

Fajten är avgjord

Onsdag 15 juli 2015

marit

Äntligen ges de europeiska bönderna tydliga regler för hur läkemedel får användas. Marit fick bl.a. igenom ett stopp för den rutinmässiga förebyggande användningen av antibiotika.
För några år sedan var det omöjligt att tala om sambandet mellan djurens välbefinnande och användningen av antibiotika. Nu är det allmänt accepterat, vilket bådar gott för framtiden