Se alla

Europa behöver samarbeta mer

Torsdag 1 juni 2017

Det europeiska samarbetet har gjort livet bättre för många människor; det har lett till vår kontinents lyckligaste period, med fred, frihet och välstånd. Vi liberaler tror på ett fördjupat europeiskt samarbete för att möta framtidens utmaningar. I en värld där Putin skapar osäkerhet, där Kina växer som ekonomisk stormakt och där Trump motarbetar frihandel och klimatavtal blir det europeiska samarbetet ännu viktigare.

Globaliseringen leder till välstånd men i spåren av den ekonomiska krisen har människor på sina håll slagits ut, framtidstro har ersatts med uppgivenhet. Det har blivit tydligt att många européer saknar en grundläggande social trygghet. Den viktiga fria rörligheten har också lett till att människor flyr social misär i länder som sviker sina medborgare som Rumänien och Bulgarien. Vi liberaler anser att den kapitalistiska marknadsekonomin som skapar så mycket välstånd för oss också måste kombineras med sociala skyddsnät för människor.

Därför kommer Liberalerna att säga ja till EU-kommissionens förslag om införandet av en social pelare, som innebär minimistandarder för sociala rättigheter i alla EU-länder. Det handlar bland annat om att människor ska få rätt till försörjningsstöd och trygghet vid uppsägning. Syftet är att stärka människors sociala rättigheter, bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft och samtidigt få det europeiska samarbetet att fungera bättre.

I spåren av finanskris och flyktingkris har populister och extremister vunnit mark. Europa står nu inför ett vägval. Valet för Sverige handlar om vi tillsammans med Merkel i Tyskland och Macron i Frankrike ska vara med och fördjupa det europeiska samarbetet, eller om vi ska bilda en missnöjesklubb med länder som Ungern och Polen. Övriga partier i Sveriges riksdag, även de borgerliga, blir allt mer skeptiska till den europeiska unionen. Men varför tänker de att Sverige ska vara med i EU om vi ska sitta på läktaren och bromsa utvecklingen mot ett mer fördjupat samarbete? För liberaler är det givet att vi ska vara med och forma, utveckla och fördjupa det samarbete som i decennier garanterat fred och frihet för människor i vår del av världen.

Artikeln går att läsa här: http://www.dn.se/debatt/l-sager-ja-till-forslaget-om-sociala-rattigheter-i-eu/

Liberala hälsningar,
Jan Björklund