Se alla

– Ett första steg mot att återupprätta assistansen

Liberalerna om att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov inom LSS

Torsdag 21 februari 2019

Liberalerna har drivit på för att få in ett återställande av LSS i Januariavtalet. Idag presenteras det första steget för att återupprätta LSS. Regeringen föreslår att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förslaget är också det första konkreta resultatet av Januariavtalet.

– Det här är en mycket viktig början i arbetet med att återupprätta LSS, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionsrättsfrågor. Vi Liberaler har drivit frågan under lång tid, vi tog upp den i valrörelsen, vi såg till att få in den i Januariavtalet och nu börjar leveransen. Det är jag väldigt glad över idag.

Förslaget från Januariavtalet som nu blir verklighet går inom kort ut på remiss. Målsättningen är att lagändringarna kan träda i kraft i slutet av sommaren och att Försäkringskassan kan börja ändra sina beslut så snart som möjligt.

– Nu kan människor få tillbaka sin personliga assistans, säger Bengt Eliasson. Ett antal barn kan flytta hem igen, istället för att bo på sjukhus eller vårdinrättning. Föräldrar får avlastning från ett ständigt vakande, och slipper en del av oron över att ens barn inte ska kunna andas eller inte får i sig rätt mängd mat via sonden. Det här innebär en befrielse för människor som har haft det mycket svårt.

– Men dagens beslut är bara ett litet, om än viktigt, första steg i att återupprätta LSS, fortsätter Bengt Eliasson. Det här är bara början på ett stort arbete. Det mest akuta nu är de ungefär 2000 människor som nekats assistans under den senaste mandatperioden. Kriterierna för att få assistans måste återställas till hur de var före 2014 när den stora åtstramningen började. Sedan behöver vi en helt ny LSS-lagstiftning med fler insatser, större flexibilitet och som är till för fler personer.

Nästa steg är en ny assistansutredning för att säkra rätten till assistans, med hög kvalitet och rättssäkerhet. Detta finns med som en del av Januariavtalet, och Liberalerna kommer noga att bevaka att utredningen tillsätts och kan påbörja sitt viktiga arbete inom kort.