Se alla

En ny friskolereform för en ny tid

Lördag 28 maj 2022

Det fria skolvalet och friskolereformen har gett miljontals familjer ökad frihet och bättre möjligheter att själva utforma sina liv. Det är en frihet som Liberalerna alltid kommer att stå upp för. Men efter snart 30 år med friskolereformen har bristerna blivit tydliga, därför ser Liberalerna nu behovet av att göra om reformen från grunden.

Därför föreslår Liberalerna följande:

1. En ny friskolereform som ersätter den gamla

Liberalerna tror inte att mindre justeringar i det gamla friskolesystemet är nog för att förhindra fler skolmisslyckanden. I stället för att fortsätta spackla och renovera vill vi ta initiativ till att gjuta en ny och modern grund.

Vi vill skapa ett nytt system så att de brister, problem och begränsningar som vi ser idag kan undvikas. För det krävs en ny friskolereform.

2. En ny och samlad lag för friskolor som reglerar friskolors verksamhet

För att utforma ett nytt friskolesystem som är stabilt och hållbart över tid behövs ett nytt grundfundament – vi vill att det ska utgöras av en samlad friskolelag. På samma sätt som andra samhällskritiska verksamheter har en särskild lag, vill vi att även friskolorna ska ha det.

Liberalernas förslag om en samlad friskolelag skulle göra det möjligt att ställa tydliga krav på likvärdiga regler som främjar kvalitet, kunskap och långsiktighet för friskolor. Det gör det också möjligt att sätta upp krav på långsiktigt åtagande, kompensatorisk resursfördelning och begränsa möjligheterna till vinstuttag från skolverksamheter.