Se alla

Dubblera jämställdhetsbonusen och inför en tredje öronmärkt månad

Feminism utan socialism

Söndag 3 augusti 2014

Liberalerna presenterar idag två förslag för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden genom ett mer jämställt föräldraskap, en tredje individuell pappamånad och dubblerad jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.

Liberalerna föreslår idag två förändringar av föräldraförsäkringen i syfte att få ett mer jämställt uttag och därigenom stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

En tredje öronmärkt månad

Liberalerna vill införa en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Det innebär att det blir 90 dagar som är individuella och inte kan överlåtas till den andra föräldern.

Dubbel jämställdhetsbonus

För att stimulera ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen infördes 2008 en jämställdhetsbonus. För att ytterligare uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldradagar vill Liberalerna dubblera bonusen till 200 kronor per dag och familj från den femte månaden och framåt. För öronmärkta månader, vilket med vårt förlag skulle bli tre, utgår ingen bonus och för den fjärde månaden gäller 100 kronor som förut.

– Liberaler har tagit feministiska initiativ i 100 år och tänker fortsätta göra det. Det är dags för en tredje pappamånad, säger Jan Björklund.

Fakta:

  • Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man.
  • Kvinnors sysselsättningsgrad är markant lägre än mäns och de kvinnor som arbetar gör det under färre timmar.
  • Kvinnor idag tar ut tre gånger fler föräldradagar än män.
  • Mäns uttag av föräldraförsäkringen ökar alldeles för långsamt. Med dagens ökningstakt skulle ett helt jämställt uttag nås först 2035