Se alla

Den som begår brott med hedersmotiv ska utvisas – offren ska få stanna

Lördag 11 augusti 2018

Liberalerna föreslår i dag att lagen ändras så att den som inte är svensk medborgare och döms för brott med hedersmotiv som huvudregel också ska utvisas ur landet.

Läs hela förslaget om utvisning vid hedersmotiv här