Se alla

Dags för en återstart av Sverige

Onsdag 13 maj 2020

Nyamko Sabuni och Mats Persson presenterar idag en återstart för Sverige. På DN Debatt presenterar Liberalerna sex konkreta förslag på hur vi kan påbörja en återstart av Sverige. Konjunkturinstitutets uppdateringar kring konjunkturläget visar att utfallet av covid-19 kommer slå betydligt hårdare mot svensk ekonomi än vad som tidigare befarats. Svenska exportföretag påverkas negativt av att den globala ekonomin utvecklas sämre än väntat och i takt med tappad efterfrågan och störda leveranskedjor runtom i världen inträffar en inbromsning av historiskt slag.

 

Återhämtningen kommer att ta lång tid och därför har Liberalerna drivit igenom flera stödpaket för att i ett akut krisskede rädda jobb och företag. Men de räcker inte. De finanspolitiska stimulanspaketen som hittills presenterats måste nu förstärkas med konkreta investeringar som kan bidra till att underlätta en återstart av ekonomin och värna konkurrenskraften.

  1. Låt de statliga bolagen investera. Liberalerna är beredda att tillfälligt sänka avkastningskraven på statliga bolag för att frigöra medel till investeringar här och nu.
  2. Genomför myndigheters planerade investeringar nu. Statliga myndigheter bör nu snabbt ta fram aktivitetsplaner för investeringar som kan initieras under de närmaste 2-3 åren.
  3. Bygg infrastruktur för en ny tid. Det behövs bättre vägar och järnvägar om Sverige ska fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk plats trots våra geografiska förutsättningar. Underhållet bör skruvas upp och investeringar som kan tidigareläggas bör tidigareläggas.
  4. Säkra tillgången till bostäder där jobben finns. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas samtidigt som fler ska kunna äga sitt boende.
  5. Säkra svensk beredskap. Vi behöver rusta vårt militära och civila försvar så att vårt land bättre kan hantera framtidens utmaningar. Lager av viktiga produkter och läkemedel behöver byggas upp.
  6. Investera för klimatet. Utsläppen av växthusgas behöver minskas kraftigt samtidigt som ekonomin står stark. En lagringspeng behövs för att samla in utsläpp.

Sverige och det svenska näringslivet kan gå stärkt ur Coronakrisen. Om vi hanterar krisen utan stora konkurser uppstår goda möjligheter för svenska företag att expandera och öka sina marknadsandelar när den globala ekonomin vänder. Men det förutsätter att det svenska näringslivet inte slås sönder under den pågående krisen. Därför behöver vi säkerställa att ekonomins hjul snurrar, att näringslivet kan fortsätta investera och att vi ingjuter framtidstro i Sveriges företagare. Det är så vi kan göra Sverige till möjligheternas land.