Se alla

Dags att avveckla svenska minkfarmer

Fredag 12 mars 2021

Coronapandemin gör att det införts ett totalstopp under 2021 för all uppfödning av minkar i Sverige. Liberalerna tar nu ställning för att detta blir första steget mot en permanent avveckling av minkfarmningen, av djurskyddsskäl. Det kan ske antingen genom skärpta djurskyddskrav, eller genom ett regelrätt förbud. I båda fallen bör det finnas en omställningstid. Vid förbud bör företagarna kompenseras ekonomiskt.

Djurskyddskraven för minkuppfödning har skärpts stegvis, men Sverige är inte det mest ambitiösa landet i Europa. Kritiken ur djurskyddsperspektiv har fortsatt. Det handlar bland annat om att minkar, som är vattenälskande och rörliga djur, inte får utlopp för sitt naturliga beteende när de hålls i bur. Återkommande larmas om stressade minkar som utvecklar stereotypa beteenden.

På grund av risken för spridning av coronavirus har Jordbruksverket beslutat om totalförbud mot uppfödning av minkar även i Sverige under hela 2021. De avelsdjur som är kvar efter 2020 års uppfödningssäsong får finnas kvar. All parning av mink är däremot förbjuden, och om valpning ändå sker ska valparna avlivas snarast.

I dag är minknäringen tillfälligt nedstängd på grund av coronapandemin. Liberalerna anser att det är dags att avveckla svenska minkfarmer. Branschen förtjänar tydliga besked om framtiden, säger Liberalernas talesperson i miljö- och jordbruksfrågor, Nina Lundström.