Se alla

Budgetsatsning ska värna biologisk mångfald och bekämpa invasiva främmande arter

Måndag 4 september 2023

Liberalerna och regeringen föreslår en satsning på att främja biologisk mångfald och bekämpa invasiva främmande arter. De orsakar allvarlig skada på vårt ekosystem och riskerar människors hälsa. De kan även leda till stora ekonomiska konsekvenser för enskilda markägare och samhället i stort. Detta är ett steg för att stärka Sveriges ekosystem och göra Sverige mer hållbart. 

Som en del i budgetproposition för 2024 föreslår därför Liberalerna och regeringen att 50 miljoner kronor per år fram till 2026 ska öronmärkas för att värna biologisk mångfald genom att förebygga och bekämpa att invasiva främmande arter introduceras och sprids i Sveriges natur.

Satsningen ska förbättra möjligheterna att kunna hantera de invasiva främmande arter som finns på land och det hot som de utgör mot såväl människors och djurs hälsa, på infrastruktur och skyddade arter, liksom mot skördeförluster i jordbruket.

– Samhällskostnaderna som kommer av att invasiva främmande arter sprids är redan väldigt höga. Våra myndigheter gör ett väldigt viktigt arbete här, men de är beroende av att allmänheten bidrar genom att rapportera in fynd av invasiva främmande arter som man träffar på ute i naturen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Bland annat kommer koordineringen av nationella insatser och vägledning stärkas, de bekämpningsåtgärder som beslutats regionalt ska ökas och kommunikationsinsatser som innebär ökad kännedom hos allmänheten för nya och etablerade invasiva främmande arter ska tas fram.

För Liberalerna är det viktigt att vi skyddar Sveriges natur och stärker den biologiska mångfalden.

 

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet