Se alla

Bryt bidragsberoendet i utsatta områden

Torsdag 6 maj 2021

Idag presenterade Nyamko Sabuni nya politiska förslagför att bryta bidragsberoendet i våra utsatta områden. Förslagen är en del av Förortslyftet, Liberalernas plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030.

En central del för att vända utvecklingen i de utsatta områdena är att fler människor försörjer sig själva. Därför presenterar Liberalerna i dag fyra nya förslag för att bryta bidragsberoendet och föra fler i arbete. Förslagen ingår i Förortslyftet, Liberalernas plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030.

  1. Inför ett bidragstak efter dansk modell- Att gå från försörjningsstöd till att jobba lönar sig inte för många människor. Ett bidragstak liknande det danska, där summan av bidragen som regel är lägre än lönen från arbete, bör införas i syfte att undvika att utbetalningar staplas på varandra inom ett hushåll. Inför reformen bör en utredning särskilt beakta hur hänsyn ska tas till det lokala kostnadsläget och ett fortsatt säkerställande av skäliga levnadsvillkor.
  2. Sänk skatten på låga inkomster – 1000 kronor mer kvar i plånboken- Starka drivkrafter krävs till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar. Detta är både god finanspolitik och en rättvisereform. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat hop. Därför är låga skatter en fråga om människors frihet och självbestämmande. Ett nytt kraftfullt och permanent jobbskatteavdrag bör införas, med det tillfälliga jobbskatteavdraget 2021 och 2022 som bas, i takt med att ekonomin tillåter. Denna reform bör sammantaget ledat till att en lokalvårdare, caféanställd eller barnskötare få 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad.
  3. Inför en första jobbet-reduktion – de första 100 000 kronorna ska vara skattefria- Utrikes föddas och ungas arbetsmarknadsetablering måste förbättras. Särskilt det första jobbet är betydelsefullt för en lyckad etablering. Därför är det avgörande att arbete och företagande lönar sig mer än bidrag för den som saknar tidigare anknytning till arbetsmarknaden. En första jobbet-reduktion bör införas där de första 100 000 kronorna som redovisas från arbete eller företagande görs skattefria.
  4. Utöka kraven på motprestation för försörjningsstöd- Den som får försörjningsstöd måste också få stöd att återigen kunna försörja sig själv. Det är en fråga som är bärande för varje människas friheter och möjligheter att forma sitt liv. Sådana krav bör göras obligatoriska i samtliga kommuner, detsamma gäller sanktioner för den som inte tillgodogör sig svenska inom SFI på en rimlig nivå eller vägrar att söka arbete på närliggande ort.

Nyamko Sabuni intervjuas av Dagens Industri.