Se alla

Beslut i korthet – funktionshinderfrågor

Fredag 17 november 2017

Liberalerna vill värna och bygga ut LSS

Liberalerna vill bredda LSS, lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. På sikt vill Liberalerna slopa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans beviljad.

Avskaffa omprövningarna

Liberalernas landsmöte vill också att den schablonmässiga tvåårsomprövningen ska slopas. De återkommande omprövningarna skapar stor oro och upplevs som integritetskränkande.

Hemtjänst enligt LSS

Hemtjänst och boendestöd ska kunna ges enligt LSS. Det skulle ge många personer med funktionsnedsättning bättre levnadsvillkor.

Förbättra ledsagarservice

Partiet vill att standarden på insatsen ledsagarservice höjs.

Förstärkt lönebidrag

Liberalerna beslutade idag att taket i lönebidraget ska knytas till den allmänna prisutvecklingen. Reformen är nödvändig för att förbättra många funktionshindrades ekonomi.

Underlätta rörelse och motion

För att motverka den höga ohälsan bland personer med funktionsnedsättning, är det viktigt att personer med funktionsnedsättning lättare kan motionera.. Därför vill Liberalerna att det införs så kallade parasportotek där det går att låna exempelvis idrottsutrustning som sit-ski eller skridskokälkar.