Se alla

Beslut från Liberalernas valberedning

Söndag 4 juni 2017

I Liberalerna väljs partiledare och partistyrelse i öppen och demokratisk ordning. Processen är noga reglerad i våra stadgar.

Liberalernas medlemmar väljer via sina ombud på landsmötet vem som ska leda partiet. Att val i stället ska avgöras i en medlemsomröstning medges inte idag i partiets stadgar, frågan har prövats av tidigare landsmöten och avvisats i bred enighet.

Det är valberedningens uppgift att lägga fram ett förslag till landsmötet som har så starkt stöd som möjligt i partiet. I de flesta länsförbund sker omfattande interna processer, med förankringsmöten innan beslut fattas. Denna process är nu i full gång och ungefär en tredjedel av länsförbunden har redan tagit ställning i partiledarfrågan. Flera andra länsförbund är mitt inne i processen med viktiga möten redan kommande vecka.

Valberedningens bedömning är att vi kommer att ha ett brett och förankrat underlag när vi tar ställning, som väl reflekterar stämningen i partiet. Processen följer den ordning som valberedningen redan tidigare har beslutat och informerat om, då utan invändningar från varken länsförbund eller andra aktörer inom partiet. Därför har valberedningen beslutat att inte genomföra en nationell medlemsomröstning. Spelreglerna ska inte ändras när processen redan är igång.