Se alla

Behörigheten bland gymnasiesökande faller

Torsdag 23 augusti 2018

Resultaten i svensk skola fortsätter att falla. Det blev tydligt när Skolverket idag presenterade den preliminära antagningsstatistiken till gymnasieskolan för höstterminen. Under den gångna mandatperioden har andelen behöriga sökanden till nationella gymnasieprogram drastiskt sjunkit och 2018 är inget undantag. Mellan 2017 och 2018 föll andelen behöriga sökande med ytterligare 0,8 procentenheter.

Statistiken visar att 2014 var 87,8 % av de sökande till gymnasieskolans nationella program behöriga till det programmet. Nu när regeringen Löfven fått styra svensk skola under fyra år har andelen sjunkit till 84,1 %. Se blå linje i diagrammet nedan.

Senare i höst presenterar Skolverket även årets siffror när det gäller andelen niondeklassare som är behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram. Där har utvecklingen hittills följt samma dystra trend. Se orange linje i diagrammet nedan.