Se alla
Johan Pehrson

Bättre matchning för ukrainare

Lördag 17 december 2022

I år förväntas 52 000 ukrainare söka skydd i Sverige i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. Många vill arbeta och bidra i Sverige men hindras av regelverk och byråkrati. Regeringen går nu fram med konkreta åtgärder för att fler ukrainska flyktingar ska få anställning i Sverige.

Möjligheter att jobba

Personer som beviljats uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv har rätt att arbeta i Sverige. Många ukrainare vill inget annat än att återvända till ett fritt Ukraina. Men under tiden de befinner sig i Sverige ska de ha goda möjligheter till sysselsättning. Bristande språkkunskaper och sociala kontakter kan dock medföra att det blir svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Även arbetsgivare som är intresserade av att anställa ukrainare kan uppleva svårigheter med att orientera sig mellan berörda myndigheter och regelverk eller att komma i kontakt med potentiella arbetstagare från Ukraina.

Nu vidtas därför flera åtgärder för att underlätta för ukrainska flyktingar att få jobb och bli socialt delaktiga i det svenska samhället under tiden de får skydd i Sverige.

Regeringens åtgärder för ukrainare i Sverige:

  • Bättre matchning Som arbetsmarknadsminister har Johan Pehrson för avsikt att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka informationen om svensk arbetsmarknad så att ukrainare kan få råd, tips och stöd om att söka jobb i Sverige. Det handlar också om att kartlägga den kompetens som ukrainare besitter för att bättre matcha dem mot arbetsmarknadens behov. Arbetsförmedlingen ska även arbeta för att underlätta för arbetsgivare som vill anställa människor som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.
  • Uppdrag att prioritera ukrainare. Svenska ESF-rådet får i uppdrag att prioritera jobbinsatser för ukrainska män och kvinnor som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Genom Svenska ESF-rådet har exempelvis den svenska folkbildningsrörelsen nyligen fått 119 miljoner kronor för verksamhet med syftet att hjälpa ukrainska flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.
  • Fokus på språk. Regeringen har i budgeten skjutit till pengar till Svenska från dag ett. Ukrainska flyktingar ska få grundläggande kunskaper i svenska för att kunna komma in på arbetsmarknaden.