Se alla

Återstarta Sverige med reformer för jobb, integration, skola och klimat

Måndag 17 augusti 2020

Höstens budgetförhandlingar är avgörande för återstarten av Sverige. Liberalerna kommer att kräva att politiken fokuserar på att återstarta Sverige genom reformer, skattesänkningar och satsningar på integration och skola, klimat och forskning och för en återstart av Sverige med fler jobb i växande företag. Arbetslinjen måste hållas. Liberalernas prioriterar därför tre områden:

  1. Integration och skola- Vi vill locka de bästa lärarna till de skolor som har de tuffaste förutsättningarna genom bättre arbetsvillkor samt trygga skolans finansiering med långsiktiga statliga sektorsbidrag. Förskolan ska stärkas genom ett ökat fokus på svenska och språkinlärning. Liberalerna kräver som en del av detta att staten årligen skjuter till två miljarder kronor för att stötta utsatta områden. Pengarna behöver, utöver till skolan, bland annat gå till satsningar på trygghet och minskad trångboddhet. Vi behöver börja rusta upp våra utanförskapsområden i samverkan mellan stat, kommun, fastighetsföretag och boende. Vi vill i budgeten också vika cirka 10 miljarder för att sänka skatten på de allra lägsta inkomsterna med runt 500 kronor per månad. Den som saknar ett jobb, inte minst i våra utsatta områden, behöver veta att det alltid ska löna sig att arbeta. För att långsiktigt stärka fokuset på att fler utrikes födda ska komma i arbete vill vi att budgetpropositionen kompletteras med att mått på integrationsskulden: de utrikes födda som lever i risk för fattigdom.
  2. Klimat och forskning- När Sverige återstartas måste klimatfrågan prioriteras. Sverige behöver växla upp arbetet med att elektrifiera både transporter och industri för att sänka våra utsläpp. En liberal klimatpolitik är teknikoptimistisk och vägrar ställa sänkta utsläpp mot välstånd och tillväxt. I den kommande propositionen vill vi att politiken viker medel för att uppmuntra infångande och lagring av koldioxid. Vi vill både se en lagringspeng som stimulerar näringslivet till att fånga in koldioxid och vika en halv miljard per år för att naturliga våtmarker, där lämpligt, återläggs.
  3. Återstart av ekonomin- För att stötta sysselsättningen vill vi sammantaget genomföra strategiska skattesänkningar på cirka 30 miljarder kronor på jobb, arbetsinkomster och företag. Företagen är jobbskaparna. Ska vi ha höga ambitioner för välfärden måste vi fler företag våga investera och anställa.Vi vill ta ned bolagsskatten, sänka skattetrycket på forskningsintensiva företag och förbättra skattevillkoren för de kvalificerade personaloptioner som är särskilt viktiga för snabbväxande företag. Vi föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter för både unga upp till och med 21 år och de första anställda när små företag växer. Staten ska även riktat bidra till att upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Planerade investeringar ska tidigareläggas, kommuner och regioner ska ges förutsättningar att behålla anställda i stora verksamheter som vård och skola och Rot-avdraget behöver vidgas.

 Läs Nyamko och Mats debattartikel här. 

Här kan du läsa pressmeddelandet.