Se alla

Alliansen: Förslag för ett tryggare Sverige

Onsdag 12 november 2014

Alliansens rättspolitiska talespersoner Beatrice Ask (M), Johan Hedin (C), Johan Pehrson (FP), och Andreas Carlson (KD) presenterade i dag förslag för ett tryggare Sverige.

Alliansens förslag för ett tryggare Sverige är uppdelade i sex huvudområden:

  • Tidiga insatser för unga lagöverträdare
  • Internet som arena för brott
  • Åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism
  • Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
  • Stoppa våldet i nära relationer
  • Tydligare reaktioner mot brott

Läs mer om förslagen