Se alla

6 miljarder till kommuner och regioner

Måndag 18 maj 2020

Mats Persson skriver idag tillsammans med Magdalena Andersson (S), Emil Källström (C) och Per Bolund (MP) på  DN Debatt om ett tillskott på sex miljarder till kommuner och regioner i år.

Den pågående globala pandemin har medfört både en hälsokris och en ekonomisk kris. Den har allvarliga konsekvenser för hela vårt samhälle och i landets kommuner och regioner märks krisens dubbla natur mer än kanske någonstans. Sjukvården, liksom äldreomsorgen, befinner sig under mycket hård press. Arbetet med att vårda smittade har fått ske parallellt med kapacitetsutbyggnad och samtliga verksamheter anpassas för att minska smittspridningen, med stora inköp av skyddsutrustning och annan nödvändig materiel. 

Att låta kommunsektorns finansiering urholkas skulle inte bara slå undan benen för alla som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg, utan det riskerar dessutom att fördjupa och förlänga den ekonomiska nedgången. Att trygga ekonomin för kommuner och regioner skyddar inte bara vår gemensamma välfärd utan stärker också Sveriges motståndskraft mot krisen. Jobb och företagande är grunden för all offentlig finansierad verksamhet och därför är det långsiktigt viktigaste sättet att stärka kommunsektorns ekonomi är att rädda de jobb och företag som skapar kommunsektorns skattebas.

Att bekämpa smittspridning och ge smittade vård är inte i första hand en fråga om ekonomi, men när pengar kan göra skillnad så ska de göra skillnad. Beskedet till såväl kommuner och regioner som personal i sjukvård och äldreomsorg är därför tydligt: Brist på pengar ska inte stå i vägen för arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset och vårda patienter med covid-19. Det finns en samsyn om behovet av att skjuta till mer resurser till kommunsektorn redan i år. Därför har vi kommit överens om ett tillskott på ytterligare sex miljarder kronor till kommunsektorn i år, som fördelas i lika stora delar på kommuner och regioner.