Se alla

350 miljoner till skolan för att hantera pandemin

Onsdag 14 april 2021

Barn och elever har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. Många elever i gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan som haft distansundervisning under en längre tid har påverkats negativt och vissa inslag i undervisningen har varit svåra att genomföra. Liberalerna kan idag presentera ett stöd på 350 miljoner som en del av vårbudgeten för att ge skolor ökade möjligheter att erbjuda barn och elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin samt genomföra andra stödinsatser.

Dessutom föreslås 100 miljoner kronor ytterligare för att finansiera möjligheter till stöd, bland annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov för elever i grundskolan och gymnasieskolan. En väl utbyggd lovskola ger större möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Deltagande i lovskola kan kombineras med sommarjobb som anordnas av kommuner.

Pandemin biter sig fast och fler barn tappar i kunskap. De här pengarna är till skolor för att kunna erbjuda mer undervisningstid och andra stödinsatser, och inte minst lovskola till de som riskerar att lämna grundskolan utan behörighet, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till SVT.

Nyamko Sabuni intervjuas av SVT här.