Se alla

250 miljoner till rättsväsendet

Onsdag 7 april 2021

Nyamko Sabuni presenterade idag ett tillskott på 250 miljoner kr till rättsväsendet för att förstärka myndigheternas arbete med brottsbekämpning. Satsningarna är en del av vårbudgeten och innebär bland annat fler åklagare, ökad kapacitet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organiserad brottslighet

Vi behöver också mer resurser till domstolarna så väntetiderna inte blir för långa. Det är otryggt om brottslingar går fritt på gatan i väntan på rättegångar, säger Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni till Ekot.

Som en del av vårbudgeten presenters följande:

  • Antalet åklagare behöver öka i takt med att antalet ärenden hos åklagarmyndigheten ökar för att Åklagarmyndigheten fortsatt ska kunna vara en effektiv del av rättskedjan. Därför föreslås nu ett anslag på 90 miljoner kronor för att stärka myndigheten.
  • Kriminalvården planerar att utöka platserna under den kommande tioårsperioden då nuvarande beläggningssituation är mycket ansträngd. För att upprätthålla kvalitet, effektivitet och tillräckligt god säkerhet i verksamheten, föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor.
  • Även domstolarna ska ha förutsättningar för att fortsätta vara effektiva och rättssäkra när måltillströmningen ökar. För att säkerställa att domstolarna kan hantera målen med fortsatt hög kvalitet och effektivitet föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor.
  • Vidare föreslås också ett anslag om 30 miljoner till Ekobrottsmyndigheten för att möta ett ökat antal, och särskilt resurskrävande, ärenden.
  • För att stärka Tullverkets roll i rättskedjan föreslås också att myndigheten får 20 miljoner kronor för att bland annat snabbare utveckla och göra nödvändiga förstärkningar av viss teknisk utrustning.
  • Rättsmedicinalverket föreslås också få ett anslag på 10 miljoner kronor i och med det ökade antalet ärenden i rättskedjan ökar också behovet av utredningar och analyser från Rättsmedicinalverket. Därför föreslås nu att myndighetens anslag ökas med 10 miljoner kronor.