Se alla

”Förläng skolplikten för nyanlända elever till 20 år”

Fyra konkreta förslag på hur svensk skola ska kunna möta skolans utmaningar och se till att alla elever når kunskapsmålen

Måndag 4 april 2016

Nyanlända ungdomar som kommer i mellanstadieåldern och senare till Sverige bör omfattas av en förlängd skolplikt, kunna studera enligt en prioriterad timplan och få ett kortare sommarlov för att kunna nå behörighet till gymnasiet, skriver Jan Björklund och Christer Nylander (L) på DN Debatt:

http://www.dn.se/debatt/forlang-skolplikten-for-nyanlanda-elever-till-20-ar/