Se alla

Ytterligare åtgärder för att rädda företagen

Fredag 27 november 2020

Företagen fortsätter att drabbas hårt av coronapandemin. Tidigare har Liberalerna tillsammans med Centerpartiet och regeringen genomfört en rad krisåtgärder, och nu kan ytterligare åtgärder presenteras. I dag i TV4 Nyheterna presenterade Nyamko Sabuni att vi gör det möjligt för fler mindre företag att få omsättningsstöd och möjliggör för företag att få anstånd med skatten. Dessutom görs sjukförsäkringen mer flexibel och omställningsstödet görs mer generöst.

– Många småföretagare har det brutalt tufft just nu. Restriktionerna innebär att många nu står på ruinens brant. Vi vill att så många som möjligt ska ha ett jobb att gå till. Därför genomför vi nu fler stöd till företagen, säger Nyamko Sabuni. 

  • Justering av möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar

Tidigare har möjlighet för företag att skjuta upp inbetalningar, exempelvis arbetsgivaravgifter och moms, presenterats. Denna möjlighet har utnyttjas av över 100 000 företag. Utöver detta föreslås nu att företag kan skjuta upp skatten under redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Detta anstånd kan även beviljas retroaktivt.

  • Sänka omsättningsgränsen till 180 000 vid förlängningen november-december för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare har också drabbats hårt av krisen och därför infös nu ett stöd och en förlängning för perioden augusti till december. Idag presenterar vi att omsättningsgränsen för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december. Detta möjliggör att närmare 10 000 fler små företag kan ta del av stödet.

  • Mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen gör mer flexibel för att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning och fler ska få chansen att rehabiliteras tillbaka till sitt befintliga arbete. Behovet av förändring har belysts av vissa långvariga effekter av covid-19. Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365.

  • Utformningen av det förlängda omställningsstödet

Syftet med omställningsstödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen. Stödet baseras på omsättningstapp till följd av covid-19-pandemin för en viss period jämfört med samma tid 2019. Utbetalning av stöd avseende tidigare perioder pågår för närvarande och det har tidigare meddelats att omställningsstödet kommer att förlängas året ut. Nu delas stödet för månaderna augusti till december upp i två perioder. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

  • Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete. Har handelsbolaget anställda kan dock de anställda omfattas av stödet. Därför föreslås ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet till handelsbolag kommer utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Här kan du se inslaget med Nyamko Sabuni.