Se alla

Två miljarder per år för att stärka integrationen och lyfta utsatta områden

Tisdag 11 augusti 2020

En halv miljon människor bor i områden där livschanserna är färre och där närvaron av kriminella påverkar lokalsamhället. Under coronakrisen har trångboddhet och bristande språkkunskaper förvärrat smittspridningen i många av de mest segregerade områdena. Liberalerna har som mål att inga utsatta områden ska finnas år 2030. Det behövs ett brett arbete inom områden som skola, förskola, brottsbekämpning, demokratiska värderingar, trygga bostadsområden, och möjlighet till egenförsörjning för att uppnå detta. I höstens budget vill Liberalerna avsätta 2 miljarder kr för ett förortslyft.

Därför föreslår vi:

  1. Gör en riktad satsning på lärare i skolor i utsatta områden. Det ska bli mer attraktivt att arbeta på skolor i utsatta områden. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön ska förbättras för dessa lärare. 500 miljoner kronor per år från och med 2021.
  2. Genomför ett språklyft för förskolan. Gör en nationell kartläggning av ordförrådet hos barn i utsatta områden, och satsa på språkkompetens hos förskolepersonal i utsatta områden. 100 miljoner kronor per år 2021–2024.
  3. Lyft den fysiska miljön i utsatta områden för ökad trygghet. En statlig integrationsförhandlare ska kunna förhandla fram integrationspakter mellan stat, fastighetsägare och kommuner som både förbättrar den fysiska miljön och ökar tryggheten. 600 miljoner kronor per år från och med 2021.
  4. Minska trångboddheten. En folkräkning med fokus på utsatta områden ska göras och ett nationellt mål om minskad trångboddhet ska sättas upp. 30 miljoner kronor 2021.
  5. Hjälp fler unga som far illa. Inför statlig medfinansiering för LVU-omhändertagande. 770 miljoner kronor per år från 2021.
  6. Mät integrationsskulden varje år. Varje framtida statsbudget ska redovisa Sveriges integrationsskuld.

Här kan du läsa mer om våra förslag. 

Läs artikeln här.