Se alla

Tillsätt en kriskommission om rån mot barn

Onsdag 15 december 2021

Det behövs en kraftsamling både vad gäller förebyggande insatser, åtgärdande insatser och ett krav på konstruktiv samverkan. Det är ansvariga politiker skyldiga barn oavsett bakgrund, bostadsort eller familjeförhållanden. Det räcker inte med nya pilotprojekt, justeringar av riktlinjer eller en och annan straffskärpning.

Ansvariga politiker från alla partier måste inse att det handlar om att rusta Sverige nu och för framtiden. Det är mot bakgrund av detta som Liberalerna kräver att inrätta en kriskommission som har som uppgift att föreslå konkreta förändringar inom prioriterade områden, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i en kommentar.

Under perioden 2015 – 2019 har antalet anmälda rån mot personer under 18 år mer än fördubblats i Sverige. Redan för två år sen ställde Liberalerna ett krav på att regeringen måste tillsätta en kriskommission om rån mot barn. Ingenting har hänt och nu återupprepar partiet kravet om en kriskommission som får i uppgift att föreslå konkreta förändringar inom prioriterade områden.

Sverige ska inte vara ett land där unga människor är rädda för att utsättas för våld.  Vi måste utrusta berörda myndigheter med de verktyg som är nödvändiga för att kraftfullt markera och bryta nya destruktiva utbredningar av kriminalitet bland unga. Kännbara konsekvenser måste till även för unga förövare, säger Nyamko Sabuni i en avslutande kommentar.

Liberala krav:

Kriskommissionen bör få i uppdrag att ta fram såväl kraftfulla insatser att genomföra direkt och långsiktiga reformer inom fyra områden:

  • Stoppa rekryteringen av barn in i kriminalitet. Det kräver mycket tidigare och tydligare insatser. Polisen beskriver att det i vissa områden i Sverige finns en råhet vi inte upplevt tidigare, när barn rånar och förnedrar andra barn. Vi måste vända utvecklingen där unga pojkar och män växer upp och in i kriminalitet. Vi kan inte acceptera att barn blir springpojkar till fullfjädrade kriminella istället för att vara i skolan. När välfärdssamhället misslyckas med att fånga upp de utsatta barnen, står de kriminella redo.
  • Hantera barn som redan är kriminella. Bara i Malmö har polisen identifierat ett 80-tal barn som begår personrån. Att använda dessa barn lönar sig för gängen, då de inte är straffmyndiga. Samhället sviker dessa barn då konsekvenser uteblir. Antalet barn som rånar barn har mer än fördubblats på fyra år. Vi har aldrig sett så många minderåriga som är involverade i brott och som springer de grovt kriminellas ärenden.
  • Stödja barn som är brottsoffer. Sverige är inte rustat för en verklighet där barn och unga måste leva med rädslan för, och konsekvenserna av, att bli utsatta för grovt våld och sexuella övergrepp av jämnåriga. Hot och övergrepp mot brottsoffer och vittnen tar samhället  inte på tillräckligt stort allvar. Vi måste agera på den tysthetskultur som råder där vittnen blir hotade och målsägare skrämda till tystnad. Om inte dagens unga litar på att samhället står upp och skyddar de oskyldiga kommer det skada grundfundamentet i vår demokrati.
  • Återta kontrollen över utsatta stadsdelar. Det finns i dag 60 områden som polisen bedömer är utsatta eller särskilt utsatta. Det handlar om områden som ofta präglas av gängkriminalitet, parallella samhällsstrukturer och religiösa fundamentalister. Nu måste samhället ta tillbaka kontrollen över alla områden där kriminella gäng i dag sprider våld och rädsla. Denna miljö är en grogrund för rekrytering av nästa generations kriminella. Parallellsamhällen har vuxit fram för vi har tillåtit det ske. Vår integrationsskuld är stor och vi behöver betala av den omgående.

Här kan du läsa om vårat krav från februari 2020.