Se alla

Staten fortsätter stå för sjuklöneansvaret

Lördag 12 december 2020

Som en följd av pandemin har många företag fått ökade sjuklönekostnader. Under perioden april-juli ersatte staten hela sjuklönekostnaden för företag. Från augusti övergick det till att staten står för de extraordinära kostnader som följde av pandemin. Idag presenterar Nyamko Sabuni en förlängning av detta stöd fram till april 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen och innebär att staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kunnat anses som normalt för perioden januari-april 2021. Förlaget innefattar egenföretagare och beräknas kosta ca 5 miljarder kr.

Sjuklönen har kommit att bli en ännu större kostnad för företagen då fler människor blir smittade och fler bör hålla sig hemma när de har symptom också innan man kan konstatera att det är covid-19. Det är viktigt att staten kan avlasta företagen för de merkostnader som uppstår, säger Nyamko Sabuni, partiledare till Ekot.

Under våren presenterades flera krispaket för att rädda företagen under pandemin och Liberalerna har inte uteslutit några åtgärder för att rädda så många jobb och företag som möjligt. Nu ser vi att smittan fortsätter att sprida sig och många företag befinner sig i ett tufft läge med många sjuktal och en svag ekonomi.

Vill vi att människor ska hålla sig hemma vid minsta förkylningssymptom så är det också viktigt att företagen känner att de får hjälp och stöd med de merkostnader som uppstår, avslutar Sabuni.

Lyssna på Nyamko Sabunis intervju här.