Se alla

Skydda ambulanser med kameror

Torsdag 12 november 2020

För att trygga räddningspersonalens arbetsmiljö föreslår Liberalerna nu att tillståndsplikten tas bort generellt för kameror som är monterade på utryckningsfordon i så kallade blåljusverksamheter. Samma regler ska gälla för polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Skadegörelse och attentat mot utryckningsfordon är ett allvarligt problem. Ambulans, räddningstjänst och polis rycker ut för att ge hjälp när den behövs som allra mest i livet. Varje gång de angrips och utsätts för sabotage är det en attack både mot personalen och mot människors frihet och trygghet.

Sedan nyåret har tillståndsplikten tagits bort för kamerabevakning som utförs av Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Men det gäller inte för sjukvård och räddningstjänst.

Liberalerna har sedan tidigare varit drivande i genomförandet av den lag som sedan årskiftet skärpt straffet för sabotage mot blåljusverksamhet. Idag kan de som hotar rättssystemet och förstör för dem som behöver samhällets hjälp genom att attackera eller hindra utryckningspersonal dömas till upp till fyra års fängelse. Trots detta visar rapporter att hoten mot blåljusanställda fortsätter öka och sedan årskiftet har nästan hälften av förundersökningarna av anmälningar om brottsmisstänkta för blåljussabotage lagts ned. Därför föreslår Liberalerna nu att tillståndsplikten tas bort generellt för kameror som är monterade på utryckningsfordon i så kallade blåljusverksamheter.

All kamerabevakning handlar om en avvägning mellan intressen. Att ambulanser och andra utryckningsfordon ska kunna göra sitt jobb utan att utsättas för sabotage och vandalisering är dock ett intresse som väger oerhört mycket tyngre än att slippa hamna på en kamera om man befinner sig alldeles i närheten av ett blåljusfordon. Därför ska tillståndsplikten tas bort.

Förslaget tar sikte på kameror som övervakar blåljusfordonets omgivning under utryckningar. För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd ska det också i fortsättningen göras en intresseavvägning och Datainspektionen ska utöva tillsyn. Tidigare har Liberalerna även föreslagit att det generella tillståndskravet för kameror för området direkt utanför skolor och sjukvårdsinrättningar bör tas bort.

Läs mer här.