Se alla

Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare

Torsdag 10 september 2020

Liberalerna prioriterar arbetslinjen i höstens budget. Utanförskapet och integrationsskulden växer samtidigt som arbetslösheten ökar. De akuta krispaket som presenteras har bromsat en skenande arbetslöshet. Men mer behöver göras för att återstarta ekonomin efter pandemin. Idag  har Liberalerna tillsammans med Centerpartiet presenterat två reformer för sänkt skatt för låg-och medelinkomsttagare. Att göra det mer lönsamt att gå bidrag till jobb har varit en viktig del i Liberalernas budgetprioriteringar.

Skattesänkningen består av två delar:

  • Skattereduktion för förvärvsinkomster- Den första delen är en skattereduktion på förvärvsinkomster, som under 2021 uppgår till 8,49 miljarder och som fram till 2023 växer till 17 miljarder kronor. 2021 innebär skattereduktionen en skattesänkning om 1 500 kronor per år för den som jobbar heltid, och för 2023 innebär den en skattesänkning om 3 000 kr per år för den som jobbar heltid.
  • Skattereduktion för arbetsinkomster- Den andra delen är en skattereduktion på enbart arbetsinkomster till följd av ökade arbetskostnader under corona. Den är på 5 miljarder årligen under 2021 och 2022. Skattereduktionen riktar sig till personer med låga inkomster och kommer därefter fasas ut vid högre inkomster. Skattereduktionen utgör en kompensation för ökade arbetskostnader och är samtidigt en stimulans till arbete och till konjunkturen i stort.