Se alla

Sänk skatten på arbete

Onsdag 13 januari 2021

Idag skriver Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni tillsammans med Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson och Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson på Di Debatt om tre huvudkomponenter för en liberal reformagenda.

I takt med att vaccineringen mot covid-19 börjar förväntas också samhället återgå till ett normalläge och ekonomin förväntas sakta gå upp. Under året som gått har Liberalerna presenterat flertalet krisåtgärder för att rädda företag och jobb men vi behöver också långsiktiga reformer som får jobben att bli fler. Sverige har inte genomgått en ekonomisk reform på många år samtidigt som samhället har förändrats.

Efter coronapandemin väntar en växande svensk ekonomi på en långsiktig plan. Ett Sverige i behov av breda strukturreformer, i såväl skattesystem som på arbetsmarknaden, för att främja hållbart företagande, hjälpa fler in på arbetsmarknaden och riva tillväxthinder. Ett Sverige i behov av ett nytt regelverk som möjliggör för innovationer och ny teknik att ingjuta framtidstro, lösa dagens stora problem och modernisera vårt samhälle inför morgondagen.

Därför ser vi från Liberalerna tre huvudkomponenter för en bred liberal reformagenda.

  1. Det måste löna sig bättre att arbeta och anställa- Sverige är fortfarande bland de länder i världen som beskattar arbete allra hårdast. Resultatet har blivit att det för många lönar sig mindre än i motsvarande yrken i andra länder att arbeta mer – och för vissa lönar det sig ibland inte alls. Det behövs fler och större permanenta jobbskatteavdrag och ytterligare riktade skattesänkningar på de allra lägsta lönerna. Sverige måste satsa på arbetslinjen före bidragslinjen för framtidens skull.
  2. Sverige ska bli bäst i världen för Start-ups- Sverige ligger långt framme i digitaliseringen och har varit grogrund för flera av världens mest framgångsrika företag inom teknik- och internetområdet. Vi behöver bättre förvalta detta arv genom att tillsätta en startup-kommission, med förankring i näringsliv och samhälle, som tar fram förslag för att riva hinder och underlätta för nästa Spotify, Klarna och iZettle. Även en sänkning av den så kallade expertskattens nuvarande nivå för utländska nyckelmedarbetare är nödvändig för att kunna locka fler talanger och entreprenörer till Sverige.
  3. Sverige behöver ännu en bred skattereform För att uppnå en förändring som motsvarar verkligheten behövs, förutom låga marginalskatter på arbete, även internationellt konkurrenskraftiga bolags- och kapitalskatter. Vi behöver också ett skattesystem som bättre tar tillvara på de enkla jobb som skapas i delningsekonomin. Liberalerna är dock beredda att även nästa mandatperiod genomföra en omfattande modernisering av vårt skattesystem för att stärka den svenska ekonomins tillväxtkraft. Det enda sättet att långsiktigt trygga välfärden är att ge företagsamheten riktigt bra möjligheter att växa.

Här kan du läsa artikeln.