Se alla

Nytt tillskott till kommuner och regioner

Måndag 7 september 2020

Idag presenterades ett tillskott på tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för att stärka sjukvård och äldreomsorg. Medarbetare inom förskola, skola, äldreomsorg, LSS och vården är de som burit tyngsta ansvaret för att upprätthålla fungerande samhällskritiska verksamheter och det nya tillskottet stärker förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter. Utöver detta får kommunerna 5,7 miljarder till äldreomsorgen och regionerna får 4 miljarder för hanteringen av uppskjuten vård.

När andra har permitterats och tjänstemän har kunnat utföra sitt arbete hemifrån, har dessa personalgrupper varje dag utfört sitt arbete med att ta hand om våra barn och årsrika, de med funktionsvariationer och de sjuka med risk för sina liv och hälsa. Det är de som är hjältarna som måste prioriteras i kommande statsbudgetar när vi nu återstartar Sverige.

Det undgår ingen vilka enorma ekonomiska utmaningar som regioner och kommuner har framför sig. Trots alla ansträngningar som görs för att rädda jobben kommer både kommunerna och regionerna behöva mer pengar de kommande åren. Vårdskulden ska betalas av. Kunskapstappet ska tas igen. LSS behöver återupprättas och vi måste ta ett omtag med äldreomsorgen, säger Nyamko Sabuni.