Se alla

Nu tillsätter vi utredningen om att förstatliga skolan

Måndag 21 december 2020

Nu tillsätts utredningen som ska ta fram ett beslutsunderlag som skapar förutsättningar för staten att ta över ansvaret för skolan, det presenterar Nyamko Sabuni i DN.

Att låta staten återfå huvudansvaret för skolan skulle leda till ökad likvärdighet och tydligare styrning. Det skulle också förbättra villkoren och förutsättningar för att Sveriges lärarkår ska få stöd att höja kvaliteten och kunskapsresultaten. Därför fortsätter Liberalerna kräva att ansvaret för skolan ska ligga hos staten.

Kommunaliseringen har lett till stora problem med likvärdigheten och att kvaliteten i undervisningen varierar så mycket, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till DN.

Nio av tio rektorer och åtta av tio lärare vill att staten tar huvudansvar för skolan. Båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, tillsammans med rektorerna i skolledarförbundet har samtliga tagit ställning för att skolan ska förstatligas.

I uppdraget ingår att undersöka hur finansieringen, arbetsgivaransvar och den daglig driften ska fungera. Med denna utredning kommer vi ett steg närmare ett förstatligande av skolan.

Här kan du läsa hela Nyamko Sabunis intervju.