Se alla

Nu införs krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Onsdag 13 januari 2021

Redan år 2002 föreslog Liberalerna ett språktest för invandrare som söker medborgarskap. Idag, 19 år senare, presenteras delbetänkandet av den utredning som Januariavtalet tillsatte 2019, om införandet av språkkrav som grund för medborgarskap.

I delbetänkandet föreslås nu att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som grund till ett svenskt medborgarskap. Kunskaperna ska kunna visas på olika sätt, exempelvis ett godkänt resultat på ett särskilt prov i svenska och samhällskunskap. Syftet med kraven är att stärka medborgarskapets status samt främja ett inkluderande samhälle.

Att ställa krav på nya medborgare att lära sig svenska var för kontroversiellt då. Idag har vi en majoritet i riksdagen på vår sida. Nu kommer det bli verklighet, säger Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni.

Liberalernas integrationspolitik utgår från att människor vill och kan ta ansvar för sina liv. Politikens uppgift är att ge människor förutsättningar och möjligheter att bli självständiga, och riva strukturer som leder till permanenta utanförskap, bidragsberoende och parallellsamhällen. Brister i det svenska språket är en stor orsak till utanförskap och ofrihet. Sverige ska vara möjligheternas land där alla känner sig delaktiga i att forma framtiden för sig själva och samhället.

Här kan du ta del av hela utredningen.