Se alla

Nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning

Söndag 26 juli 2020

Nyamko Sabuni skriver tillsammans med Ulf Kristersson i DN debatt om att nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning. Ren, konkurrenskraftig och leveranssäker svensk el är en förutsättning för välfärd, jobb och klimatomställningen och därför behöver Sverige kärnkraften. Vi föreslår att göra lagändringar för att förbereda så att det ska finnas möjlighet att bygga modern kärnkraft i framtiden.

  1. Ta bort förbudet mot att driva fler än tio reaktorer för att kunna möta utvecklingen inom kärnkraftsindustrin. Det kan bli aktuellt att bygga många mindre reaktorer snarare än några stora för att möta Sveriges ökande behov av el och för att säkerställa att det finns elproduktion som fungerar oberoende av väder och vind.
  2. Tillåt byggnation av reaktorer på fler platser än de tre befintliga kärnkraftverken. Nya reaktorer har fler tillämpningsområden än elproduktion. Det och att de är små gör dem intressanta både för industrin och för fjärrvärmenäten. Vi kan inte ha en lagstiftning som hindrar oss att dra nytta av de nya möjligheterna. 

Läs hela artikeln här.