Se alla

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Måndag 18 januari 2021

Företag som tvingas stänga ner och vars verksamhet begränsas till följd av förbud inom ramen för den nya pandemilagen ska nu kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader. Det meddelar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i SVT Rapport.

Riksdagen beslutade nyligen om den nya pandemilag som ska minska smittspridningen av coronaviruset och innebär att regeringen har befogenhet att besluta om tvingande begränsningsåtgärder. Det nuvarande omställningsstödet är inte tillräckligt för de verksamheter som nu tvingas stänga ner till följd av förbud med stöd av den nya pandemilagen. För att så många företag som möjligt ska kunna överleva krisen inför nu Liberalerna, tillsammans med Centerpartiet och regeringen ett förstärkt omställningsstöd för företag har varit förhindrat från att bedriva verksamhet, dvs. drabbats av nedstängning.

Fasta kostnader kan handla om hyreskostnader, leasingkostnader och det som inte har med personalfrågor att göra, för det täcks in via korttidspermitteringar, säger Nyamko Sabuni till SVT.

Nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, alltså avgör storleken på omsättningstappet hur mycket stöd man har rätt till. Företag som tappat 100 procent ska också ersättas med 100 % av deras fasta kostnader, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

Se hela inslaget här.