Arbetsmarknaden förändras snabbt och spelreglerna behöver moderniseras. Dagens lagstiftning är anpassad efter ett Sverige där alla jobb och alla anställda på fabriken var utbytbara. Liberalerna drev igenom förändringar av arbetsrätten i Januariavtalet. En utredning om vilka förändringar som behövdes togs fram och den utredningen ska genomföras efter att förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om ett nytt avtal bröt ihop i natt.

Det bästa hade varit att parterna kommit överens. Nu behöver politiken istället ta över och, som vi kommit överens om i både Januariavtalet och budgeten, genomföra LAS-utredningens förslag säger Nyamko Sabuni.

Läs Nyamko Sabunis kommentar här. 

Här kan du läsa mer.