Se alla

Tryggare Sverige och stärkt rättsstat

Fredag 11 september 2020

För Liberalerna är satsningar på rättsväsendet mycket viktiga. Vi har tidigare tillfört kraftiga resurser på den svenska rättskedjan och de satsningarna fortsätter. Dessutom tillförs 3 miljarder kr i satsningen för integration och för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Liberalerna har idag presenterat flera satsningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten, men också för att stärka integrationen i ett förortslyft.

10 000 fler poliser och extra resurser till det svenska rättsväsendet: Det handlar om att stärka den svenska polisen än mer, att få fler lokalt förankrade poliser synliga på gator och torg. Det handlar också om att fortsätta utbyggnaden av Kriminalvården som följer av fler straffrättsliga reformer och förstärkningar av rättskedjan. Fokuserat och intensifierat ska bekämpandet av den organiserade brottsligheten och våldsbejakande extremismen fortsätta.

  • Bekämpa brottsligheten med 10 000 fler polisanställda, pengar för att bygga nya fängelser och mer resurser till rättsvårdande myndigheter.
  • Uppdrag till BRÅ att komma med åtgärder mot kriminella klaner. Här krävs att fler barn omhändertas för att stoppa tillväxten av nya generationer och åtgärder för att strypa finansieringen.

3 miljarder kronor till ett förortslyft för stärkt integration: En halv miljon människor bor i områden som klassas som utsatta, där människors vardag och livschanser begränsas. Under utbrottet av covid-19 har trångboddhet och bristande språkkunskaper förvärrat smittspridningen samtidigt som många boende drabbats av den ekonomiska krisen. Det behövs ett brett arbete inom områden som skola, förskola, brottsbekämpning, demokratiska värderingar, trygga bostadsområden och möjlighet till egenförsörjning. I budget för 2021 har Liberalerna fått genomslag för en rad riktade insatser mot utsatta områden.

  • 1,2 miljarder för att locka de bästa lärarna till de tuffaste skolorna.
  • Stora resurser till kommunerna för att kunna omhänderta fler barn. Det får aldrig vara en kostnadsfråga att ta barn ur en destruktiv miljö.
  • Folkräkning genom dörrknackning i utsatta områden för att motverka trångboddhet och fusk.
  • Språklyft inom förskolan och äldreomsorgen. Att lära sig svenska tidigt är avgörande för hur det går i skolan. Att möta svenska på äldreboenden måste vara en självklarhet.

Läs mer om våra satsningar här  och här.