Se alla

Att satsa på läsning är att satsa på framtiden

Onsdag 9 september 2020

Läsning och läsförmåga är av stor betydelse, både för samhället som helhet och för den enskilde individen. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och partiets kulturpolitiska talesperson Christer Nylander presenterade därför idag ett läspaket i tre delar för att stärka samhällets insatser och för att samla samhällets aktörer i en kraftsamling för att stärka ungas läsförmåga.

  1. Genomförande av Läsdelegationens förslag- Läsdelegationen hade i uppdrag att lämna förslag om hur alla barn och unga kan få likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Nu ska läsdelegationens förslag genomföras i enlighet med vad som är överenskommet i Januariavtalet.
  2. Läslyftet- En grundläggande läsförmåga är grundläggande för fortsatt lärande och utbildning generellt samt för individens möjligheter i framtida arbetsliv. Vi måste fortsatt satsa på att alla elever oavsett kön ska få en grundläggande läsförmåga oavsett vilka föräldrar de har, i vilken skola de går eller var i landet de bor.
  3. Stärkta bibliotek- Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Att stärka biblioteken innebär också en satsning på ökat läsande. Satsningen Stärkta bibliotek, syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

Läs mer om satsningen här.