Se alla
Humla pollinerar.

Liberalerna är garanten för att nästa regering sätter klimatet överst på dagordningen

Tisdag 10 augusti 2021

I går presenterades den första delen av tre av FN:s klimatpanels sjätte stora rapport, IPCC:s rapport ”Climate Change 2021 – The Physical Science Basis”. Den här första delen beskriver vad vetenskapen vet om klimatet historiskt, hur klimatet förändras idag och hur vi kan förvänta oss att klimatförändringarna kommer att se ut i framtiden. Rapporten är en sammanställning av den klimatforskning som har genomförts sedan IPCC:s förra stora rapport som kom för åtta år sedan. Det viktigaste budskapet från klimatpanelen är att vi nu kan undanröja de tvivel som eventuellt fanns kvar om att människan orsakar klimatförändringarna. Det är tydligt att det är våra utsläpp som är orsaken. Det handlar om allt från temperaturhöjning, torka, regn, issmältning och havsnivåhöjning. Kunskapen är större och prognoserna för framtiden blir därför mer tillförlitliga.

En viktig siffra i rapporten är den som anger hur jordens medeltemperatur svarar på våra utsläpp. Man tittar på vad som skulle hända med medeltemperaturen om koldioxidhalten i atmosfären fördubblades jämfört med tiden innan industrialiseringen. Forskningen pekar nu på att det skulle leda till en medeltemperaturökning mellan 2,5 och fyra grader, troligen tre grader. Förra gången var spannet bredare. När spannen i bedömningarna på det här sättet minskar är det en bekräftelse på det forskarna tidigare har anat, men inte kunnat uttala med den säkerhet man nu kan göra. Forskarna har blivit bättre på att ringa in vad som kommer att hända med klimatet.
Den förbättrade kunskapen gör den politiska diskussionen enklare. Ju mer vi vet om klimathotet, desto enklare blir det att enas kring beslut om åtgärder. En tydlig bild av läget är avgörande inte minst inför FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i början av november.
Liberalernas klimatpolitik är redan inriktad på att eliminera utsläppen av koldioxid och att minimera utsläppen av övriga växthusgaser. Vi driver också på för att få igång omfattande infångning och lagring av koldioxid. Det kommer att krävas då det är osannolikt att vi globalt får stopp på utsläppen i tid. Vi kommer också att behöva anpassa samhället för ett förändrat klimat, särskilt behövs åtgärder för att hantera väder som vi inte varit vana vid.
Att IPCC:s underlag har förbättrats stärker Liberalernas klimatpolitik. Landsmötet i höst ska ta ställning till en ny klimatrapport som väldigt tydligt sätter arbetet med att få bort utsläppen i centrum.
Klimatarbetet måste genomföras i ett väl fungerande samhälle där människor har möjlighet att testa sina idéer och förverkliga sina drömmar. Historien visar att det är starka ekonomier och fria människor som har löst miljöproblem. Om politiker försöker begränsa människor eller om företagens konkurrenskraft försämras så kommer det att leda till att klimatarbetet misslyckas. För att klara av den utmaning klimatarbetet innebär – vilket vi ska och måste – behöver vi istället släppa loss de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner, teknikutveckling, entreprenörskap och frihandel.
Mycket i det svenska klimatarbetet går åt rätt håll. Industrin och transportsektorn är mitt i en omställning och tydliga planer för att bli kvitt de fossila bränslena presenteras av företag efter företag. Det som verkligen saknas är en sammanhållen plan för att förse alla satsningarna med fossilfri energi och framförallt då el. Här saknar regeringen helt svar. Elsystemet som borde vara välmående och växa är på väg mot en kollaps i södra Sverige. Att det saknas en plan som möjliggör elektrifieringen är det stora hotet mot Sveriges klimatarbete.
Liberalerna är garanten för att nästa regering sätter klimatet överst på dagordningen och att både Sverige och EU når sina klimatmål.

Nyamko Sabuni, 2021-08-10