Se alla

Nya utskottsplaceringar för Liberalerna

Onsdag 21 oktober 2020

Liberalernas riksdagsgrupp har idag beslutat om nya utskottsplaceringar. Joar Forssell som är klimatpolitisk talesperson i styrmedelsfrågor och ledamot i skatteutskottet flyttar till näringsutskottet där han bland annat kommer att ansvara för energifrågorna. Arman Teimouri, riksdagsledamot från Värmland och tidigare företagare, flyttar från näringsutskottet och föreslås bli ny vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Gulan Avci som lett Liberalernas arbete i arbetsmarknadsfrågor går vidare till skatteutskottet.

Utskottsplaceringarna kommer att bekräftas i kammaren tidigast fredagen den 23 oktober.

Klimatet är vår tids stora utmaning. Den samhällsomställning vi behöver göra kräver både ett starkt näringsliv som kan vara med och driva förändringen och mer fossilfri energi. Därför ser jag fram emot att stärka förutsättningarna för företagande, bidra till en teknikoptimistisk energipolitik och att fortsätta skärpa våra klimatpolitiska styrmedel, säger Joar Forssell ny ledamot i näringsutskottet.

Idag är 700 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Arbetsrätten behöver moderniseras för att små företag ska våga anställa och för att fler unga och utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden. Jag kommer nu med full kraft ta mig an dessa frågor, säger Arman Teimouri ny vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Det har varit väldigt stimulerande, men också väldigt arbetsamt, att som arbetsmarknadspolitisk talesperson arbeta för att se till att fler får en sysselsättning och egen försörjning. Jag ser nu fram emot att genom skattepolitiken få ta mig an samma frågeställningar, säger Gulan Avci ny ledamot i skatteutskottet.

Gulan Avci har på ett fantastiskt sätt företrätt Liberalerna i arbetsmarknadsfrågorna. Jag beklagar att hon bestämt sig för att gå vidare till andra utskott men vet samtidigt både att Arman Teimouri är en utmärkt efterträdare och att Gulan kommer att fortsätta göra skillnad i sitt nya utskott. Med Joar Forssell som ansvarig för både klimatpolitiska styrmedel och energifrågor stärks Liberalernas arbete i klimatpolitiken, kommenterar Liberalernas gruppledare i riksdagen Johan Pehrson.