Se alla

För en långsiktigt hållbar migrationspolitik

Söndag 4 oktober 2020

I mitten av juli 2021 upphör den tillfälliga asyllagen och därför måste vi skyndsamt få på plats en ny långsiktigt hållbar lagstiftning som har ett brett stöd i riksdagen. Den parlamentariska migrationskommitté tillsattes 2019 för att ta fram ett hållbart regelverk som ska ersätta den tillfälliga asyllagen. Tyvärr strandade förhandlingarna mellan de borgerliga och socialdemokraterna i somras. Men kommittén lade ändå fram ett betänkande, där alla punkter har majoritet även om dessa majoriteter är olika.

För att inte riskera att vi inte får någon ny lag på plats innan den tillfälliga lagen löper ut måste riksdagen väcka frågan innan motionstiden löper ut. Liberalerna har nu valt att lägga fram migrationskommitténs förslag i en motion i Riksdagen. På det sättet ger vi alla partier möjligheten att rösta på samma förslag som de redan har röstat igenom i kommitténs arbete. Det är nu upp till alla partier som vill se ordning och reda i invandringsfrågor att rösta på motionen.

Läs mer här. 

Här kan du läsa motionen i sin helhet.