Se alla

Sveriges främsta EU-prio – ett fritt Ukraina

Måndag 9 maj 2022

Idag på Europadagen skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson tillsammans med Europaparlamentariker Karin Karlsbro om Sveriges viktigaste frågor när vi tar över EU-ordförandeskapet nästa år; EU för demokrati, mänskliga rättigheter, klimat och ett fritt Ukraina.

I januari blir Sverige ordförandeland i EU, världens viktigaste fredsorganisation. Under ett halvår ska Sveriges regering hålla i taktpinnen i EU:s ministerråd. Oavsett vad som händer mellan nu och då kommer ordförandeskapet att ske mot bakgrund av Rysslands angreppskrig mot Ukraina. En aggressiv diktatur har oprovocerat och orätt anfallit ett demokratiskt grannland.

Trappa upp sanktionerna

Just nu behöver Ukraina få mer vapen, och Sverige måste verka för ett EU som fortsätter hålla ihop mot Putins Ryssland. Vi ska ta krafttag mot den ryska desinformationen i EU:s medlemsländer. EU behöver öka sitt säkerhetssamarbete och helt bryta beroendet av ryska råvaror. Så länge Ryssland hotar sina grannar ska sanktionerna trappas upp och kryphålen täppas till.

Demokrati, fred och klimat

Europa får aldrig vackla i frågor om demokrati och fred. Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd infaller då mycket står på spel även inom EU. Ungerns främlingsfientliga och nationalistiska regering fortsätter kränka rättsstatens principer och svajar i stödet till Ukraina. I Polen har regeringen skrotat de oberoende domstolarna och förbjudit abort samtidigt som homofobin är statligt sanktionerad. Därför vill vi att det svenska ordförandeskapet ska ta initiativ till ett särskilt EU-toppmöte som ägnas åt att demokrati- och rättsstatsfrågor.

EU måste också fortsätta kraftsamla för klimatet, med snabb utbyggnad av grön energi, pris på utsläpp och satsningar på ny teknik och forskning för framtidens energikällor. Det kommer vara upp till det svenska ordförandeskapet att få på plats många av de stora klimatreformer som nu förhandlas. Liberalerna kommer se till att klimatfrågorna prioriteras under det svenska ordförandeskapet.

Vi kan påverka

Sverige har i det kommande ordförandeskapet ett gyllene tillfälle att påverka. Det ska vi ta vara på. En röst på liberalerna i höstens val är en röst på ett stenhårt arbete i EU för demokrati, mänskliga rättigheter, klimat och ett fritt Ukraina.

Läs hela debattartikeln här.