Se alla

Liberalerna vill införa Ukrainaskola

Onsdag 16 mars 2022

Vi behöver skyndsamma politiska åtgärder för att alla de barn och unga som flyr kriget i Ukraina ska få ett så bra mottagande som möjligt. Det är 40 % av flyktingarna som beräknas vara barn och ungdomar. De har lämnat sitt land, stad och skola bakom sig och deras trygghet har blivit bortryckt ifrån dem. För att flyktingar som är barn och unga ska kunna känna sig trygga igen, få en vardag präglad av rutiner och kamrater att umgås med är skolan viktig av sociala skäl. Självklart handlar det också om kunskap, och Liberalerna vill att barnen och ungdomarna ska få chans att fortsätta sin kunskapsresa mot en ljusare framtid.

De här barnen behöver fortsätta sin skola på ukrainska med ukrainska lärare, ukrainsk läroplan och ukrainska läromedel. Sedan vill vi utöka med undervisning i svenska, säger Liberalernas partiledare till Ekot.

Liberalerna föreslår följande fyra punkter:

  • Inför en Ukrainaskola – låt grundskolan fortsätta för ukrainska barn. Under den första tiden som barn och unga befinner sig i Sverige på massflykt från krigets Ukraina behöver de få tillgång till en särskild skolform, en så kallad Ukrainaskola. Liberalerna föreslår därför att eleverna ska tillhöra en svensk skola men undervisas enligt ukrainsk läroplan i så hög utsträckning som möjligt med jämnåriga elever från Ukraina. Eleverna ska även få en introduktionsundervisning i det svenska språket eller delta i svensk skola vid sidan av. Syftet är att skapa trygghet och säkerställa att deras skolgång inte får ett avbrott. 
  • Ukrainaskolan möjliggörs genom digital undervisning. Där det är möjligt med fysisk undervisning ska Skolverket samordna huvudmännen för att säkerställa tillgång till klassrum och undervisningslokaler, helst i befintliga skolor. Men huvuddelen av eleverna kommer behöva få sin ukrainska undervisning digitalt från den svenska skola där man har fått sin skolplacering.
  • Ge äldre elever tillgång till digital infrastruktur för att fortsätta sina distansstudier. Under pandemin har skolor för äldre elever i Ukraina, likt de svenska gymnasieskolorna, skyndsamt fått ställa om till distansundervisning. Många av dessa elever är således både vana och kapabla att studera på distans. Däremot har de sällan fått med sig den utrustning de behöver under flykten. Liberalerna vill därför säkra deras tillgång till sådant som datorer, internetuppkoppling och webbkameror. Vidare menar vi att det är viktigt att de även får tillgång till studiemiljöer, exempelvis studielokaler på lokala bibliotek som möjliggör att de kan fokusera på skolarbetet. 
  • Identifiera ukrainska lärare och andra som kan bistå eleverna. Ukrainska lärare som flytt hit ska fångas upp i syfte att få möjlighet till sysselsättning genom undervisning. Det handlar om allt ifrån att erbjuda ukrainska lärare utrymme och utrustning för att bedriva distansundervisning digitalt, men även om att säkerställa att Ukrainaskolan tillvaratar all relevant akademisk kompetens som finns hos flyktingarna. Utöver utbildade lärare kan det även handla om flyktingar som är exempelvis matematiker, kuratorer eller förskolepedagoger. Det kan även handla om vuxna som utöver ukrainska även behärskar ett nordiskt språk eller engelska väl; de kan göra stor nytta genom att översätta, handleda elever eller leda elever  som undervisas av en lärare på distans. Genom att tillvarata flyktingarnas kompetens kan mottagandet av eleverna i skolan förbättras – samtidigt som det ger vuxna flyktingar en meningsfull tillvaro och gemenskap.

Det här är en snabb lösning för att återfå vardag och rutinen för att de ska känna igen sig i vardagen, avslutar Nyamko Sabuni.

Här kan du lyssna på hela inslaget.