Se alla
Bild på Sveriges lagbok "Sveriges rikes lag"

Aktivera nödparagrafen för långsiktiga bostäder till flyktingar

Fredag 11 mars 2022

Vladimir Putins vidriga invasion av Ukraina bara timmar bort med flyg från Sverige sätter Sveriges och EU:s solidaritet på prov. Liberalerna kräver därför att vi nu aktiverar nödreglerna i plan- och byggnadslagen. Istället för undermåliga asylboenden, så menar vi att kommuner redan nu ska ges rätten att ta fram värdiga boenden för flyktingar från Ukraina. Det skriver Liberalerna Robert Hannah och Jakob Olofsgård på Expressens debattsida.

Över en miljon flyktingar har redan flytt Ukraina. UNCHR tror att minst 4 miljoner flyktingar kommer att fly från Putins bomber. Det finns inget som talar för att Putins krig mot Ukraina kommer ta slut inom kort. Ukrainarnas mod och beslutsamhet är hedersamt.

Det är ingen som vet hur många flyktingar som Sverige kan väntas ta emot. Idag tar Sverige emot ungefär tre procent av EU:s flyktingar. Räknat på samma andel och UNHCRS uppskattning behöver Sverige förbereda sig för att ta emot 120 000 flyktingar från krigets Ukraina. Mestadels kvinnor, äldre och barn. Dessa flyktingar har redan nu tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Vi får inte göra om misstagen från 2015 års flyktingkris när flyktingar på grund av byråkratiska byggregler fick bo i dyra bristfälliga boenden i flera års tid. Vi måste denna gång erbjuda flyktingarna värdiga boenden. Hösten 2015 lyckades Sverige ordna boenden till alla asylsökande – men till ett för högt socialt och ekonomiskt pris.

Att regeringen nu inför den största flyktingvågen sedan andra världskriget enbart väljer att fokusera på att uppföra nya bostäder i form av tält eller lagerbyggnader menar Liberalerna inte ett värdigt flyktingmottagande.

Aktivera Sveriges nödlagar

Precis som vi har aktiverat massflyktsdirektivet måste vi också aktivera Sveriges nödlagar så vi får fram långsiktiga bostäder till flyktingarna. Vi liberaler anser att hela EU måste erbjuda skydd till Ukrainas befolkning. Historiskt har utsatta områden och mindre kommuner tagit ett alltför stort ansvar.

För Liberalerna handlar det främst om att kommuner snabbt ska kunna ändra användningen av byggnadsverk – lokaler som kan bli boenden. Men också att snabbt kunna få fram olika former av modulbostäder och andra enklare bostadshus. Gärna i orter där det råder brist på arbetskraft. Allt detta är bättre än att samla tusentals flyktingar i tältliknande läger i avbefolkningskommuner.

Vi har denna gång chansen att göra rätt från början. Vi uppmanar regeringen att denna gång inte sitta och nöja sig med tältläger. Låt istället Sveriges kommuner redan nu ta fram värdiga boenden för flyktingarna från Ukraina.

Här kan du läsa hela artikeln.