Se alla
Johan Pehrson

Johan Pehrsons partiledartal från extra landsmötet

Stockholm 26 november 2022

Lördag 26 november 2022

Se talet här

Tal på extra landsmöte Stockholm 26 november (det talade ordet gäller)

Tack, tack. Tack för all er värme, tack för alla fantastiska möten, tack för den kämpaglöd ni visade under valrörelsen! 

Vänner, vi gjorde det! Vi kan erkänna att det såg tufft ut ett tag. Vi var nere för räkning, men vi kom igen. Vi kom ihop och vi mötte medborgarna med det vi kan allra bäst. Prata om Liberal politik. Vi pratade om skolan, vi pratade om integrationen och jämställdheten, vi pratade om klimatet och om energin. Vi var tydliga med att vi kan prata sak med alla partier. Vi pratade om behovet av en ny start för Sverige och en ny liberal borgerlig regering. 

Tack för era heroiska insatser! 

———————

Jag tänker tillbaka på alla era hundratusentals aktiviteter i stort och smått som tog oss framåt. Alla ni som slet i kommun-, region och riksdagsval i hela vårt land. På lokal nivå – där politiken är som allra mest på riktigt. Där mötet med vår granne – småföretagaren, basketränaren, skolkuratorn eller miljöinspektören –  är direkt – och filterlöst. 

Jag tänker på alla kandidater vars familjer och vänner undrade varför nästan varje kväll gick åt att knacka dörr hos medborgare eller för att debattera. Eller stå i valstugan och berätta om kunskapsskolan för bekymrade föräldrar. 

Som Dorotea-liberalerna, liberalerna i Ljusdal eller Lundaliberalerna, vilka fantastiska insatser ni har gjort. Och vilka välförtjänta resultat. Bara för att nämna några av många framgångar i partilandet.

Utan era och alla andras insatser hade det inte gått. 

——————–

På valnatten tackade jag även vårt ungdomsförbund, och det vill jag göra igen. Jag vet att vi går en sedvanligt garanterat konstruktiv kritik till mötes, som det heter. [skratt] Ingen går säker, inte ens en t f partiledare. Ni är fantastiska på att samla, skola och slussa unga människor som har en liberal grundhållning i livet.

Jag vill även tacka Nyamko Sabuni. Tack för ditt mod, för att du gick före tillsammans med medlemmarna, tack för att du lade grunden till det viktiga vägvalet och arbetet för en ny liberal borgerlig regering.

——————

Vänner. Utan alla era insatser på gator och torg, i valstugor och skolor, ja överallt, hade vi inte kunnat erbjuda en ny start för Sverige. 

Vi stod upp. Vi klarade gyttjebrottningen och attackerna från våra menings-motståndare i valrörelsen. Och nu har Sverige en liberal borgerlig regering som kan ta tag i samhälls-problemen. 

I stället för ännu en rödgrön regering som flyttar runt tunga stenar utan en klar tanke. 

Nu ska vi leverera för samhälls-byggarna, för medelklassen, alla de som bär Sverige på sina axlar. Människorna som jobbar och betalar höga skatter för att finansiera vårt gemensamma ansvar – för LSS, äldrevård och duktiga lärare. Nu ska vi leverera för kunskapsskola, istället för stökskola. Jobb och flit, inte bidrag och eviga sysselsättnings-åtgärder. Fler ska kunna bli samhällsbärare. Med ledord som bildning, hårt arbete och ansvar säkrar vi friheten för fler.

——————-

Men. Jag vet att vårt resultat i valet inte blev bra överallt. På flera håll har vi trillat ur kommuners och regioners fullmäktige-församlingar. 

Det är ensamt och tufft. Jag förstår det. Jag ser det.

Vi har tidigare talat om tomma fläckar i landet, men ärligt talat vänner: Vi ser nu ett kalhygge – utan liberaler i de beslutande församlingarna – i viktiga delar av Sverige. De kommande åren måste vi därför ägna tid och kraft åt att återvitalisera den liberala rörelsen i hela Sverige. Det arbetet börjar redan idag. 

Tillsammans med Gulan Avci kommer vi prioritera arbetet för en liberal nystart. Och tillsammans med er ska vi inför valet 2026 stötta nygamla och nya kandidater, utveckla ny sakpolitik och lägga grunden för Liberalernas återkomst.

——————-

Sakpolitiken kommer den nya partistyrelsen ta ansvar för. Men jag vill redan nu ge besked om att det måste inkludera en bred översyn av vår vård- och äldrepolitik – vi måste bli bättre på att kommunicera dessa viktiga frågor. 

Arbetet framåt för hela landet kommer vara en uppgift för såväl riksdagsgrupp, statsrådsgrupp, partistyrelse, Europaparlamentariker och vår SKR-grupp. 

Och kom ihåg detta: Från att vara uträknade i april till regeringsparti i oktober. 

Med hårt arbete hela den här mandatperioden tar vi oss framåt tillsammans. Brett och i hela landet. 

Från mig till alla ni som kämpat: Tack!

——————-

Vänner,

Jag hade önskat att jag kunnat stå här i dag och ägna hela talet åt att beskriva de stora frihetliga segrar som den liberala rörelsen drivit fram. Av alla de liberaler som gått före oss.

Om 100 år av stolt kamp för demokrati, jämställdhet och social rättvisa. Om de politiska striderna för fritt företagande – som är grunden för allt välstånd – och om valfrihet i välfärden. Om hur den liberala kampen för frihandel och internationalism pressat tillbaka fattigdomen och stärkt friheten. 

Men alla våra historiska och samtida framsteg hotas. Liberalismen är satt under hård press. Och demokratin är pressad i Sverige, i Europa och ute i världen. 

Vi ser allt färre fullfjädrade demokratier, ett sjunkande valdeltagande och för få medborgare som vill bära ansvar som folkvalda. Detta är en annan central uppgift som jag vill återkomma till framöver. Liberalismens kärna är ju demokrati-kampen. Att låta fler forma framtiden. Denna kamp för demokrati – i ett tufft politiskt och hårt polariserat klimat präglat av kulturkrig – den demokrati-kampen måste vi lägga kraft på igen. 

Gör det ena eller andra landet stort igen brukar vi höra. Vi säger: Gör demokratin stor igen.

Fler engagerade samhällsbärare kan bära fler som har det svårt.

Att vitalisera demokratin är att vitalisera liberalismen. Det är så vi säkrar rättsstat och mänskliga rättigheter. Framåt tillsammans för demokratin!

——————

I det våldsdrabbade Södertälje vågar många inte längre gå ut på gården efter att solen gått ner.  En förälder i Sandviken förklarar att barnen inte vill gå till skolan – av rädsla för att dras in i skjutningar. En pizzeriaägare berättar att han förlorat halva sin omsättning när kunder vill undvika det våld som numera suger ur livslusten i det lokala bostadsområdet. 

Våldet kringskär folks frihet i vardagen. Den fräter sönder vår känsla av trygghet. Och när otryggheten breder ut sig börjar vi begränsa vår frihet steg för steg. 

Detta är de små begränsningarnas tyranni. 

Våldet är inte ett isolerat fenomen. Det hör i allra högsta grad ihop med ett Sverige som splittrats i den växande segregationens spår.

——————–

I det Sverige som vi länge känt som landet lagom är det ännu skapligt tryggt och detta mesta fungerar. Men i det som blivit landet otryggt och stökigt är livet betydligt svårare för människor. 

I landet lagom går nästan alla föräldrar till jobbet. De kan var sena med att hämta på förskolan, vara lite stressade över livspusslet och det är svårt att snabbt få en tid på vårdcentralen. Det är verkligen inte bara enkelt att bo i landet lagom  – även vi drabbas av lågkonjunktur, inflation och höga räntor. Pengarna tar slut fortare än förr.

——————–

I det otrygga och det stökiga Sverige finns det dock områden där var tredje person inte kan försörja sig själv, utan lever på bidrag. Många gör det år efter år. Barn som aldrig får se föräldrarna gå till jobbet. Kvinnor som fastnar i hemmet. Förtryckande hederskulturer som präglar vardagen. Separatister och gäng som styr området.

——————–

I landet lagom går barn till skolan utan att vara rädda. Det kan vara stökigt på lektionerna men ofta är det lugnt på skolgården och vägen hem är ofta trygg. 

I det otrygga och stökiga Sverige oroar sig elever för om deras klasskamrater är skadade när de kommer till skolan. Har man hunnit spola bort blodet från förskolans gård efter den senaste skjutningen? Till vem är den tysta minuten tillägnad denna gång?

————————

Så här kan det inte fortsätta. En ny start för Sverige börjar med att vi stoppar våldsspiralen. Och det kommer kräva både en stålhandske och en lovikkavante.

Den grova brottsligheten måste stoppas med kraft genom fler relevanta straff, nya verktyg för att pressa tillbaka gängen och genom att vi slopar dagens orimliga mängdrabatter. 

Pressa in alla unga som riskerar dras in i brottslighet in i klassrummet. Bort från gängens grepp, till lärdomens dragningskraft och nya livschanser som bara möjliggörs av duktiga lärare och bra skolböcker. 

————————

Tryggheten i Sverige utmanas av kriminella gäng och deras unga torpeder, av klanvälde och religiösa fundamentalister och separatister. Och av män som hatar kvinnor. 

Vi satsar nu genom regeringen stort på arbetet mot hedersvåld- och förtryck. Vi satsar på idrotten för att göra vår främsta folkrörelse tillgänglig för alla barn – även i förorten. Vi satsar på kvinnors organisering, för ökad delaktighet i hela samhället. Jämställdhet och kvinnors rättigheter ska prägla vår liberala kamp mot separatisterna.

Mer av det som enar. Pressa tillbaka de som splittrar. Arbete och språk skapar egenmakt. Så kan vi se till att Sverige åter blir ett helt land – för alla. Framåt tillsammans!

——————–

Vad är det viktigaste du kommer att prioritera? Den frågan får jag ofta i min nya roll som arbetsmarknads- minister. Det är självklart jobben, jobben och jobben. Men. Det är också kampen mot välfärds-kriminaliteten. Den måste och ska pressas tillbaka. 

Visste ni att upp emot 27 miljarder kronor årligen betalas ut felaktigt från våra välfärdssystem?  Vi talar om hårt arbetande, samhällsbärares skattepengar. 

Skattepengar som de hoppas ska gå till fungerande sjukvård, en god äldreomsorg eller duktiga lärare. Förr i tiden var det banker och värdetransporter som rånades. Idag rånas istället trygghets-systemen.

——————

Fusket urholkar inte bara folks förtroende för välfärdsstaten, bidragsfusket göder även de kriminella gängen. 

Det är orimligt att pengar som ska gå till våra välfärdstjänster – till LSS, till äldrevården, till det glömda Sverige  – i stället går rätt ner i gängens djupa fickor. Välfärdsstaten som ska hålla ihop vårt land får inte vara en bankomat för kriminella eller separatistiska krafter. 

Det är därför jag bestämt mig för att vi ska fokusera på att bekämpa välfärds-kriminalitet och bidragsfusk. Vi ska spränga den pipeline som går till kriminella bakom datorskärmar och excelark.

——————

Vi liberaler ska angripa problemen i grunden. Det här arbetet brådskar. Det handlar om en typ av kriminalitet som äter sig in i samhällskroppen. 

Jag och er biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg kommer stå längst fram i detta arbete och driva på för att stoppa välfärdsfusket.

Vi ska riva sekretesshinder så att statens aktörer kan dela information för att stoppa brottsligheten. Arbets-förmedlingen och andra viktiga myndigheter kommer än mer behöva prioritera uppdraget att stärka sina kontroll-mekanismer för att upptäcka fler och mer komplicerade brottsupplägg. 

Utbetalnings-myndigheten – som vi arbetar för ska bli verklighet 2024 – blir ett välkommet tillskott i denna kamp. 

Vi måste tillsammans försvara vår välfärdsstat mot den organiserade brottsligheten och missbruket! Pipelinen som göder gängen ska sprängas. Välfärden ska säkras när vi tar Sverige framåt tillsammans!

—————

Liberaler,

Arbetet för ett tryggare och mer sammanhållet Sverige börjar i klassrummet. Det finns ingen bättre rättspolitik, socialpolitik eller arbetsmarknads-politik än en återupprättad kunskapsskola!

Men tyvärr är det för stökigt i skolan idag. Barn lär sig inte läsa eller räkna när det råder oordning i klassrummet. 

Lyssna på vad eleverna själva säger. I undersökningar från BRIS redovisar barnen sina önskningar: Lugn och ro på lektionerna, att inte behöva vara rädd i klassrummet eller på rasten, möjlighet till stöd om man behöver hjälp och att få bildas av kunniga lärare.

Därför satsar Liberalerna och regeringen i vår första budget mer än fem miljarder på skolan de kommande åren.  Nu är det dags för ordning och reda – även i skolan. 

——————-

Vi ska både anställa och utbilda fler speciallärare. De sociala team som Liberalerna i Stockholm drivit fram ska bli verklighet i fler skolor runt om i landet. Fler små undervisningsgrupper för den som halkar efter. Extra hjälp till killen med en V8 i bröstet. Eller till tjejen som kanske alltid är tyst med en ständig oro i magen.

Vi ser till att det blir slut på jante i skolan. Vi stärker därför satsningen på fler spetsutbildningar. 

Ingen ska halka efter. Ingen ska hållas tillbaka. De krafter som inte bejakar barnens rätt till ordning och reda, eller lust och rätt att lära, de kommer att få möta Mats Perssons och Lotta Edholms brinnande övertygelse.

I skolan behövs färre distraktioner, inte fler. Digitala läromedel är viktiga – men det finns en anledning till att det pratas om böckernas magi och skärmarnas apati. 

Före valet lovade vi fler riktiga skolböcker. Nu miljardsatsar vi för just det: många, många fler riktiga böcker i varje klassrum. Lärare ska inte behöva arbeta fram undervisnings-material som slutar som blöta stenciler i gympapåsar. Målet är en lärobok i varje ämne. För varje barn.

Tillbaka till framtiden helt enkelt. Back to basics. 

———————–

Sverige har ett unikt skolsystem. Inte i något annat land kan föräldrar, oavsett plånbok, välja skola för sina barn. En frihet som vi liberaler uppskattar och slår vakt om – där i Sverige det går.

Men för att värna friskolesystemet behövs förändringar när världen runt omkring förändras. Med trettio år på nacken är det dags att uppdatera regelverket för friskolor.     

Det ska bli omöjligt med snabba klipp för kortsiktiga aktörer. Gärna investeringar, men ingen spekulation. Skolor kommer inte kunna prioritera vinst framför elevernas undervisning och stöd – med en ny friskolelag.

———————

Vi liberaler tror på varje barns förmåga att lära sig. Vi tror på varje barns rätt att lära sig. Och vi vet att skolan idag är framtiden imorgon.

Framåt tillsammans för Kunskapsskolan!

———————-

Liberaler,

Vår frihet är ingenting värt utan en hållbar planet att leva på.

Klimat-förändringarna ritar helt om våra livs-förutsättningar – nationer och städer riskerar att försvinna från planetens yta, miljontals människor kommer tvingas fly sina hem, djur- och växtarter hotas med total utplåning.

Det är vår plikt att driva på för en grön omställning av samhället.

——————

Och som vi har tjatat om kärnkraften liberaler. Men skam den som ger sig. Nedläggningen av kärnkraften stoppas nu. Istället ska Sverige få nya reaktorer med långsiktiga spelregler. 

Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. Bort med utsläppen och de miljöpartistiska skygglapparna, fram med skaparkraften och släpp lös teknikens under. 

All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion, behövs. Sol, vind, vatten och atomklyvning. För klimatmålen spelar det ingen roll varifrån fossilfri energi kommer från. Utöver ny kärnkraft kommer regeringen därför arbeta för att stärka drivkrafterna för ny vindkraft i landets kommuner.   

Det blir också billigare att sätta upp solpaneler, just när både räntorna och elpriserna sticker i väg.

Ensamma klarar vi en del – Sverige ska alltid sträva efter att vara ett grönt föregångsland. Men bara tillsammans med världens största klimat-organisation EU kan vi bli den första fossilfria kontinenten. 

—————–

Våra motståndare på klimatområdet kommer inte släppa oss ur sikte. Och klimatförnekarna är de nya högljudda kulturkrigarna. 

Men de har nog inte varit beredda på att möta Romina Pourmokhtari. Hon kommer leverera en liberal klimat – och miljöpolitik med fokus på resultat och effekt.

Det börjar med ett nytt super-departement. Klimat och miljö slås samman med energi och näringsliv. Som om de någonsin varit åtskilda egentligen. Norrlands nyndustrialisering levererar inte bara jobb och tillväxt till Sverige, utan håller på att bli hela världens ledande klimatindustri – en industri som kan bli en förebild för hela världen.

—————-

Till skillnad från andra partier tror vi inte på att klimatet gynnas bäst genom att göra livet riktigt surt för vanliga människor och småföretagare.

Dyra och ineffektiva åtgärder tas därför bort. Istället går pengarna dit de gör som mest nytta. 

Våtmarker återställs för att fånga in koldioxid, men också för att lämna en storslagen och rik natur till våra barn. 

Klimat- och industriklivet skyndar på elektrifieringen och främjar grön innovation.  Vi gör en enorm satsning på CCS, teknologi som dammsuger koldioxid ur atmosfären och stoppar tillbaka det i marken. Det är ingen science-fiction alltså. 

Minns ni förresten när elbilar sågs som sci-fi? Det var inte länge sedan. Så snabbt går den tekniska utvecklingen. Idag råder det tuff konkurrens inom bilindustrin för att locka ivriga elbilsköpare. Marknadsekonomin vann, och elbilsförsaljningen kommer att fortsätta utan saftiga köppremier från staten. 

I stället satsar vi på en effektiv laddinfrastruktur, samhället måste ju snabbt anpassas efter elbilen som det nya normala. 

———————-

En liberal klimatpolitik handlar om att skydda vår frihet , om att säkerställa vår överlevnad och att möjliggöra även för nästa generation att leva på vår jord. 

Vi har inte råd med att vara passiva. Vår framtid vilar helt i våra egna händer. 

Framåt tillsammans för planeten!

——————–

Vänner,

Europa är i krig. En mördarmaskin bombar och terroriserar Ukraina. Våldet är obeskrivligt, massgravarna djupa och barnen blir föräldralösa – eller försvinner. 

Putin och hans lakejer tror sig ha rätten att rita om Europas karta med våld och terror. Mot de maktgalna ambitionerna står de tappra och starka ukrainarna. De försvarar faktiskt inte bara sitt land med sina liv, de försvarar också i förlängningen Europas frihet och trygghet.

Var kommer Moskvas vansinniga maktambitioner att sluta om Putin får som han vill? Vilka andra fria och demokratiska länder kommer Moskva vilja förtrycka härnäst?

Därför måste vi fortsätta stödja Ukraina i deras frihetskamp.

—————–

De ryska trupperna trycks nu tillbaka. Om Sverige och Europa står bakom Ukraina kan Ryssland kastas ut från Donetsk, Luhansk och Krim. Låt oss på alla sätt säkerställa att vi solidariskt medverkar till att återuppbygga Ukraina när frihetsdagen väl kommer. 

Liberalerna har stått bakom Ukraina sedan de först angreps. På gator och torg genom måndagsrörelsen,  i riksdagens arbete, i Europaparlamentet och nu också i regeringen. För någon vecka sedan presenterade vi ett stödpaket till Ukraina lika stort som alla tidigare svenska stödpaket tillsammans.

Låt oss fortsätta att visa den solidariteten. Ukrainas sak är vår. Och vår egen säkerhet bygger vi nu rejält starkare tillsammans med Finland och andra Natoländer. Tillsammans bidrar vi till vår gemensamma säkerhet i en trasig värld. 

———————

Och på tal om solidaritet. Låt oss också använda varje tillfälle vi får till att uppmärksamma mullornas förtryck av folket i Iran. Vi hör ropen på frihet och demokrati ända hit. Modiga kvinnor står nu brett upp för sin självklara rätt till frihet. De betalar för sin kamp med sina liv. EU och den fria världen måste agera mot regimen och mot våldet. Ett fritt Iran kan tjäna som ett demokratiskt framgångsexempel för en region präglad av förtryck. 

——————-

Liberaler,

Vi är Sveriges mest Europavänliga parti. Och snart tar vi åter över ordförandeklubban i EU. 

 Liberalerna ser samarbetet som vår starkaste arena för främjandet av fred och frihet. Och som världens största miljöorganisation är unionen avgörande för den gröna omställningen av samhället. 

——————-

Under Sveriges ordförandeskap ska regeringen fortsätta arbetet med att stärka demokratin och rättssäkerheten inom unionen. Och som ordförande ska vi driva på för en stabil fossilfri energiproduktion från Lissabon till Riga och vidare. 

Och vi ska så klart fortsätta lyfta vikten av en hållbar frihandel, det som bygger vårt och andra människors välstånd. 

—————–

Sen blir det ju val till Europaparlamentet också. Ni vet, det där lite bortglömda valet men som vi tycker är riktigt viktigt. Låt oss mobilisera för det nu. Låt oss hjälpas åt. Våren 2024 kommer snabbare än man tror. Då inleds det liberala återtåget. 

Vi ska skicka fler liberaler till Bryssel. 

Engagerade liberaler som ska fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, frihandel, kunskap och klimatarbete åt hela vårt Europa. Ett första steg för att måla hela landet blåklintsblått inför nästa riksdagsval. 

Låt oss lova varandra att vi ska jobba gata för gata, kvarter för kvarter, framåt tillsammans för ett mer liberalt, säkert och grönt Europa!

——————

Liberala vänner,

Skjutningar i Sverige, krig i Europa, en global klimatkris. Liberalismen står inför de största utmaningarna på flera decennier.

Den frihet och demokrati vi så länge kämpat för hotas att helt omintetgöras om vi inte agerar nu.

Tiden är inne för samling, för en bred liberal organisering. Samhällsproblemen är många och allvarliga. 

Vi har en plikt gentemot medborgare i vårt land som lever i otrygghet, som ser att samhället dragits isär. 

Vi har en plikt gentemot de tappra ukrainare som försvarar vårt Europa mot Putin. 

Vi har en plikt gentemot planeten som mår allt sämre, i allt snabbare takt.

Det är bråttom och vi liberaler har mycket att göra. Lokalt, nationellt, globalt.

Vi kan bara klara det tillsammans.

Vänner, nu ska vi fortsätta vår räddningsoperation för friheten. Jag vill att vi nu sätter gräns vänster, gräns höger och sen kör vi full fart framåt – tillsammans!

Tack.