Se alla

Liberalerna: inrätta expertkommitté för att se över barns skärmanvändning

Fredag 2 februari 2024

För mycket skärmtid har negativa konsekvenser för barn. Skärmanvändningen bidrar till försämrad inlärning, sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. 

Därför lägger nu Liberalerna i regeringen om politiken, med mobilfria dagar i skolan, lagstiftning för att alla elever ska ha rätt till läromedel av hög kvalitet och stopp för ogenomtänkt användning av skärm i förskola och skola. Istället satsar vi stort på riktiga böcker till eleverna, barn lär sig bäst med papper och penna.

Nu vill Liberalerna ta nästa steg. Efter inspiration av Frankrikes president Emmanuel Macron vill vi tillsätta en expertkommitté för att ta ett brett grepp om ungas skärmanvändning och nå en sund reglering av användning av skärmar för barn. 

En sådan expertkommitté tillsatte nyligen president Macron. Gruppen leds av en neurolog och en neurofysiologi, och där ingår även en epidemiolog, en psykolog, jurister, två utbildningsspecialister och digitala specialister. Gruppen ska analysera skadorna som för mycket skärmar orsakar barn och unga och även föreslå regleringar. 

Liberalerna vill se en liknande expertkommitté för Sverige eftersom konsekvenserna av barn och ungas skärmtid behöver få en större plats i samhällsdebatten. Det handlar inte om generella förbud – utan att få en vetenskap förankrad syn på vad som faktiskt är nyttig och sund användning.